Skånsk duvjägare med den dagens jaktbyte, 45 duvor!
Skånsk duvjägare med den dagens jaktbyte, 45 duvor!

Fågelinfluensan tar kål på duvjakten

Duvjägare i både Storbritannien och Skåne får inte längre avsättning för fällda fåglar. Rädslan för fågelinfluensa har gjort att fågeljakten börjar tyna bort, konstaterar Bo Magnusson i Smygehamn. Från att ha varit ett fint vilt har duvornas status sjunkit till samma låga nivå som råttor och kråkor. De som skjuter många duvor lägger dem i frysboxen med fjädrarna på i väntan på bättre tider, skriver han.

Storbritannien är säkert det land i Europa som hyser flest ringduvor. Vi som har varit där och jagat vet att skjuta hundra fåglar på en dag för en jägare hör inte till ovanligheterna.

Många lantbrukare där ser duvorna som luftens råttor, som kommer flygande i stora flockar och äter rent på fälten.

En välfylld kräva innehåller en handfull spannmål. Men multiplicerat med antalet miljoner duvor som finns i landet blir det en hel del som äts upp varje dag.

Duvjakt som inkomstkälla

I Storbritannien finns det många jägare som gjort jakten på ringduva till inkomstkälla. De lever helt eller delvis på försäljning av duvor till lokala vilthandlare. Nu börjar dessa storjägare få problem

Vissa vilthandlare köper inte längre upp ringduvor. De säger att marknaden gått kraftigt tillbaka på grund av konsumenternas rädsla för fågelinfluensa.

Frankrike har av tradition varit den största importören av brittiska viltfåglar och även där märks en viss avmattning.

Jaktsäsongen har precis börjat och det talas redan om vilthandlare som gärna tar emot fåglarna, men inte är villiga att betala något för dem.

De som skjuter många duvor lägger dem i frysboxen med fjädrarna på i väntan på bättre tider.

För den vanlige jägaren, som inte skjuter mer än han kan äta själv och delar ut till sina vänner, är det inget problem. Men för proffsen, som skjuter flera tusen duvor per år, kan det bli kännbart.

Utan tvivel är det så att duvornas antal behöver hållas under kontroll och jakt är det enda sättet att göra det på.

Samma status som råttor

Det är svårt att rättfärdiga skjutandet av ett stort antal duvor för att sedan gräva ner eller bränna upp dem. Från att ha varit ett fint vilt har seras status sjunkit till samma låga nivå som råttor och kråkor.

De stora godsen föder upp fasaner, änder och rapphöns för jakt

Fåglarna föds upp i mycket stort antal för att sättas ut i naturen och sedan jagas. Det blir därmed också mycket fågel till försäljning efter varje jakt.

Skulle köpmotståndet från konsumenterna innefatta all viltfågel får dessa storuppfödare problem.

Inkomsten av de fällda fåglarna har stor betydelse för att finansiera uppfödningen. Det skulle också bli svårt att motivera uppfödning för jakt om fåglarna inte kan användas till människoföda utan i värsta fall går till destruktion.

Problem även i Skåne

Det finns även problem i Skåne, men av annat slag

Även skånska jägare, som normalt årligen skjuter ringduvor i stort antal, har fått problem med avsättningen. Det beror på att viltuppköparna numera endast köper in ringduvor som plockats vid av myndigheterna godkända plockerier. Dessa anläggningar är ännu få till antalet. Flera jägare som jag känner har dragit ner på jakten då avsättning inte finns.