Fälla för storfångst av vildsvin

Efter att vildsvinsfällan Sinkabirum godkändes arbetar Naturvårdsverket med ytterligare några fällmodeller som kan bli godkända att fånga in vildsvin levande. Även en modell, så kallad ”multitrap”, kan få klartecken från och med i höst. I den kan upp till 30 vildsvin fångas samtidigt.

Multifällan kan närmast beskrivas som en utfodringsplats. Den fälla som Naturvårdsverkets fällexpert Tommy Svensson studerat är sexkantig och sex meter i diameter. Den har inget tak och väggarna består av trä som övergår i nät högre upp. Ingångshålets storlek kan justeras så att man kan reglera hur stora vildsvin som kan fångas in.

– Ur djurskyddssynpunkt ser jag i dagsläget inga problem med att godkänna en sådan fälla. Den etiska sidan av saken har jag inga direkta synpunkter på. Fångsten kan bli ganska stor. När jag tittade på en liknande fälla i Kroatien fångades 20-30 vildsvin på en gång, berättar Tommy Svensson för Svensk Jakt.

Vill bara ha fällor i undantagsfall

Jägareförbundet förordar konventionell jakt på vildsvin, och menar att fällor bara ska användas i undantagsfall, som exempelvis speciella skyddsjaktssituationer, Riksjaktvårdskonsulent Hans von Essen är därför skeptisk till storfångst på vildsvin.

– En sådan fälla för tankarna till fiske med nät, eller något sådant, och jag tror knappast det är ett bra sätt att bedriva viltvård, säger Hans von Essen till Svensk Jakt.

Han kan tänka sig att det finns undantagsfall där fällfångst ändå är befogat. Exempelvis om man behöver flytta en grupp vildsvin.

Naturvårdsverkets Tommy Svensson tycker inte att det finns några hinder för att fällorna godkänns som fångstredskap.

Behövs för att skydda lantbruket

– Fällorna orsakar inte vildsvinen några nämnvärda fysiska skador. Vad gäller stress finns det inget som tyder på att vildsvin stressas mer av att hamna i en fälla än vad exempelvis tamdjur gör under transporter, säger Tommy Svensson till Svensk Jakt.

Han tycker att fällfångst är en åtgärd som bör finnas för att lantbrukare ska kunna skydda sig från vildsvinsskador.

Per Wanström, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund, är personligen lite tveksam till fällor för storfångst av vildsvin.

– JRF anser generellt sett att fällfångsten måste utvecklas vad gäller fällkonstruktioner, bara det sker på etiska grunder. Det bästa vore om den här frågan först kunde behandlas i en arbetsgrupp för vildsvinsförvaltningen, säger Per Wanström.

Då kan båda jägarorganisationerna och andra berörda parter få vara med och titta på multitrapfällan innan Naturvårdsverket beslutar att godkänna storfångst av vildsvin.