Det var rätt vargindivider som fälldes under skyddsjakt i Västerbotten och ingen av dem kan ses som värdefulla ur genetisk synpunkt, konstaterar länsstyrelsen. (Arkivbild)
Det var rätt vargindivider som fälldes under skyddsjakt i Västerbotten och ingen av dem kan ses som värdefulla ur genetisk synpunkt, konstaterar länsstyrelsen. (Arkivbild)

Fälld vargtrio inte genetiskt viktig

I slutet av december 2016 fälldes tre vargar i Västerbottens län. Provsvaren från DNA-analyserna att ingen av vargarna var invandrad. Därmed var trion inte särskilt värdefulla ur genetisk synvinkel, konstaterar länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Hösten och förvintern 2016 bevakade länsstyrelsen fyra vargar i Västerbottens kustland. Två av vargarna började markera revir strax väster om Nordmaling, en varg rörde sig i området mellan Bygdsiljum och Burträsk och en varg befann sig i området mellan Tvärålund och Åmsele.
– Vargarna orsakade stora problem för rennäringen. Därför beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västerbotten, i pressmeddelandet.
Vargtiken i Nordmalingsreviret fälldes vid skyddsjakt den 29 december. Hon hade då uppehållit sig i trakterna åtminstone sedan början av november, när en hund angreps av varg i området. Till en början spårade länsstyrelsen två vargar, men sedan mitten av december verkar tiken ha varit ensam.

Hannen gick vidare ensam?
– Vart hanen har tagit vägen är oklart. Eftersom han inte revirmarkerade lika intensivt som honan är det möjligt att han valde att lämna henne och fortsätta sin resa, kommenterar Michael Schneider, rovdjursansvarig på länsstyrelsen.
På grund av mycket dåliga spårförhållanden kunde länsstyrelsen inte säkerställa DNA-prover från vargarna.

Tiken kom från Dalarna
Ett prov som togs från den fällda tiken visar nu att hon var en skandinavisk varg som härstammar från Gimmen 3-reviret i Dalarna.
Vid en skyddsjakt den 27 december fälldes vargen som hade spårats i trakterna kring Bygdsiljum och Burträsk under november och december. 

Hane från Västmanland
Vargen hade tidigare identifierats med DNA-prov som en skandinavisk varghane från Färna 2-reviret i Västmanland.
– Ett prov taget från den fällda vargen bekräftar nu att den spårade och den jagade vargen är samma individ, säger Linda Backlund.

Tik från Hedmark i Norge
Vid en skyddsjakt den 26 december fälldes en varg som hade spårats i trakterna av Tvärålund och Strycksele vid flera tillfällen under hösten och vintern. DNA-analys av insamlade prover visade att det var en skandinavisk vargtik från Julussareviret i Hedmark fylke i Norge.
– Också här bekräftar ett prov från det döda djuret nu att den spårade och den fällda vargen är samma individ, säger Linda Backlund.