SLU har samlat in fällda minkhannar från minkjägare. Kustminkarna visar på oroande höga halter av miljögiftet PCB.
Foto: Shutterstock.com SLU har samlat in fällda minkhannar från minkjägare. Kustminkarna visar på oroande höga halter av miljögiftet PCB.

Fällda minkar ger giftlarm

I en studie vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har det visat sig att minkar som lever i kustområdet kring Gävle och Söderhamn bär på höga halter av miljögifter. Nu oroas man över att djurlivet i området kan ta skada.

SLU har konstaterat i en ny studie att vilda minkar är bra att använda för att övervaka miljöföroreningar som PCB, bromerade flamskyddsmedel och pesticider. I deras fortlöpande miljöanalys, som täcker in fyra områden i Sverige, har det visat sig att minkar från Gävle och Söderhamn bär på höga halter av alla ämnen som analyserades.
– Trots att PCB har varit bannlyst sedan 1970-talet finns det fortfarande kvar i naturen, säger veterinär Sara Persson, doktorand vid SLU.
– Vi har samlat in minkhannar från minkjägare i Märsta, Norrlands inland, kustområdet kring Gävle och Söderhamn och från Kosteröarna på västkusten. Sedan har vi undersökt hur faktorer som ålder, hull och insamlingssäsong påverkar halterna av miljögifter, berättar Sara Persson.

Mer kostnadseffektiv övervakning
Resultaten från studien kan användas för att göra övervakningen av miljögifter i mink mer kostnadseffektiv, men också för att hitta möjliga effekter av miljögifter. Det är tidigare känt att PCB kan störa fortplantningen hos mink och andra djur, och de minkhannar som användes i studien, särskilt de från Gävle och Söderhamn, hade jämförbara halter av PCB med de halter som man vet kan ge effekter.
– Vi ska nu gå vidare och titta på de minkar som har högst halter, och se om miljögifterna har haft effekter på fortplantningsorganden, säger Sara Persson.