Fälldes för ormvråkjakt – straffet sänkt

Två unga jägare dömdes tidigare av tingsrätten för grovt jaktbrott till sex månaders fängelse. Brottet var att de påstås ha skjutit en ormvråk utanför Kristinehamn.
Vittnet till händelsen, en fågelskådare som stod på nästan en kilometers avstånd, är det enda bevis som finns mot jägarna.
Nu har straffet sänkts till dagsböter av hovrätten.

Fågelskådaren har vittnat om att hon stod och tittade i sin tubkikare när hon hörde ett skott och såg ormvråken falla till marken. Hon säger också att de två jägarna satt i bilen när skottet avlossades.

Jägarna har hela tiden hävdat sin oskuld. De säger att de jagat tidigare under dagen och att de återkom till platsen och såg ormvråken.

Tingsrätten dömde männen till grovt jaktbrott eftersom de ansågs ha använt bilen i jakten på den fridlysta fågeln.

Många jägare upprördes över domen eftersom det inte finns någon som helst teknisk bevisning mot de unga jägarna. Åklagare och polis kunde inte ens visa upp en död ormvråk.

Debatten rasade kring vittnets trovärdighet.

Överklagade till hovrätten

Domen överklagades av jägarna.

Fallet togs upp i hovrätten för västra Sverige i oktober. Där fälldes jägarna för den mildare brottsrubriceringen jaktbrott. Hovrätten ansåg att det användandet av bilen var av mindre betydelse och att skottet var en impulshandling. Straffet sänktes till 60 dagsböter.

Dock ville ordföranden i rätten och en nämndeman ogilla åtalet helt och hållet, eftersom det var så knapp bevisning mot jägarna.