Tillverkarna av Sinkabirum och Lotinfällan har efter sju års tvist fått rätt mot Naturvårdsverket kring deras fällor för fångst av vuxna vildsvin.
Tillverkarna av Sinkabirum och Lotinfällan har efter sju års tvist fått rätt mot Naturvårdsverket kring deras fällor för fångst av vuxna vildsvin.

Fällor för vuxna vildsvin godkänns

I över sju års tid har en strid pågått mellan Naturvårdsverket och tillverkare av vildsvinsfällor. Kammarrättens dom som ger tillverkarna rätt kommer nu att vinna laga kraft, skriver ATL.

Flera domar i mål mellan Naturvårdsverket och tillverkare av fällor för vuxna vildsvin har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Naturvårdsverket godkände inte de aktuella fällorna eftersom de ansåg att det inte var bra att fällorna även tillät fångst av vuxna vildsvin.
Detta överklagades till Kammarrätten som i sin tur ansåg att vuxna vildsvin inte utsätts för onödigt lidande på grund av att vistas i fällan eller att kultingar och suggor lider om de separeras från varandra.

Kammarrättens domar står fast

Kammarrättens domar överklagades till Högsta domstolen. De nekar däremot prövningsrätt så nu kommer Kammarrättens domar att stå fast.
– Det här är den slutliga bekräftelsen på att Naturvårdsverket inte sköter sina frågor på ett rättssäkert sätt. Man måste gå till domstol för att få rätt eftersom de fattar felaktiga beslut, säger Evald Hellgren som tillverkar Sinkabirum, till ATL.
Även Lars-Olof Lundgren, som tillverkar Lotinfällan, har fått rätt mot Naturvårdsverket.

Reglerna omöjliggjorde användning
Båda tillverkarna menar att Naturvårdsverket velat sätta upp regler kring fällorna och deras utformanden som gör att de i praktiken inte går att använda.
– Man kapade bort en tredjedel av jakttiden och man kunde inte heller fånga vuxna vildsvin i fällorna. Det här är en myndighet som varken har den jaktliga eller juridiska kompetensen som krävs för att sköta regeringsuppdraget att typgodkänna fällor, säger Evald Hellgren till ATL.
– Det känns otroligt skönt att det är över. Det är lite svårt att vänja sig vid tanken. På fredag är det sju år sedan det började, säger Lars-Olof Lundgren till Smålands-Tidningen.