Vildsvinen sprider sig norrut och nu ersätts jägare i Gävle för cesiumtester och destruktion av djur med för höga halter av det radioaktiva ämnet.
Foto: Shutterstock Vildsvinen sprider sig norrut och nu ersätts jägare i Gävle för cesiumtester och destruktion av djur med för höga halter av det radioaktiva ämnet.

Får betalt för cesiumtest av vildsvin

Provtagning och destruktion av vildsvin med för höga halter cesium blir gratis för jägare i Gävle. Det klubbades igenom av kommunstyrelsen på tisdagen.

I dagsläget är förekomsten av vildsvin inget stort problem i Gävletrakten, men man behöver inte åka långt för att möta lantbrukare som är bekymrade över grisarnas framfart – och jägare som uppskattar ytterligare ett jaktbart vilt i skogen.
För att öka intresset för vildsvinsjakt avsätter kommunfullmäktige i Gävle nu 80 000 kronor som ersättning för provtagning av cesium och eventuell destruktion av otjänligt kött.

Var går gränsen?
Hur långt norrut en större stam kan etablera sig är det dock ingen som vet ännu.  
– I Uppland finns de. Det råder ju lite delade meningar om hur långt norrut de klarar sig men längs kusten med jordbruk och mindre stränga vintrar kan de bita sig fast, säger Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund och tillägger:
– En del tror att kultingarna inte klarar kylan och snön, och visst i år kan de få problem. Å andra sidan kan det bli en kull till om alla kultingarna dör. Får de sedan hjälp med stödutfodring kanske de kan klara sig längre norrut än vi hittills sett.