Nu kan renskötarna i Västernorrland ansöka om skyddsjakt på flyttvargstiken i Junsele – hos sin egen länsstyrelse.
Nu kan renskötarna i Västernorrland ansöka om skyddsjakt på flyttvargstiken i Junsele – hos sin egen länsstyrelse.

Får inte överklaga om skyddsjakt

Föreningen Nordulv åkte på ett bakslag i Förvaltningsrätten i frågan om skyddsjakter. Föreningen har inte rätt att överklaga att Naturvårdsverket låter länsstyrelserna besluta om skyddsjakt och att ärendena inte kommer att kunna överklagas i domstol.
Det har Förvaltningsrätten beslutat.

Nu kan föreningen Nordulv överklaga till Kammarrätten, men de måste beviljas prövningstillstånd innan det kan bli fråga om ett formellt överklagandeärende.
Jakt & Jägare har berättat om att skyddsjakter inte längre kommer att behöva dras i långbänk i domstol, om Naturvårdsverket får igenom sin nya delegation. Den innebär att länsstyrelserna beslutar om skyddsjakt och att Naturvårdsverket blir sista instans.

Skyddsjakt på flyttvargen?
Det fick exempelvis Idre sameby att dra tillbaka en skyddsjaktansökan på sex vargar. Man ville invänta de nya reglerna, som enligt verkets beslut ska börja gälla 1 februari.
Enligt uppgifter till Jakt & Jägare ser renskötare nu fram emot att länsstyrelsen i Västernorrland kan besluta om skyddsjakt på den finskryska flyttvargen och hennes partner i Junsele.
I enlighet med de nya reglerna blir då Naturvårdsverket, som försökt få igenom skyddsjakt på vargtiken flera gånger tidigare, sista instans i ärendet.

”Fint från regeringen”
I föreningen Nordulv är ordföranden, Jacob Norstedt Moberg, kritisk:
– Det är ju en principiellt fråga att miljöbeslut ska kunna överklagas till domstol. Vi har ju tillerkänts den här rätten förra vintern efter en lång kamp från bland annat naturskyddsföreningen. Nu känner vi det som att det är en fint från regeringen att man vill plocka bort den här rättigheten från oss, har Jakob Norstedt Moberg tidigare sagt till Oddasat.

Kan inte överklagas
Förvaltningsrättens dom är undertecknad av rådman Ulrika Sandell och där står det bland annat:
”Det av Föreningen Nordulv överklagade beslutet är inget avslag på en framställning från föreningen. Beslutet är generellt utformat och riktar sig inte specifikt till föreningen. Dessa omständigheter talar för att delegeringsbeslutet inte är överklagbart. Enligt 58 § jaktförordningen är konsekvensen av beslutet, vilket Föreningen Nordulv har påpekat i sitt överklagande, att beslut om skyddsjakt som kommer att fattas av länsstyrelserna i enlighet med delegeringsbeslutet inte kommer att kunna överklagas till domstol.” 
”Förvaltningsrätten anser att denna effekt inte innebär att det överklagade beslutet har sådana rättsliga eller faktiska verkningar att det är överklagbart”, står det i domen.