Länsstyrelsen i Kalmar vägrar låta ställningstagandet att bommade älgkalvar ska räknas som fällda prövas i Förvaltningsrätten. ”Det är helt otroligt”, tycker jaktledaren Leif Urup.
Länsstyrelsen i Kalmar vägrar låta ställningstagandet att bommade älgkalvar ska räknas som fällda prövas i Förvaltningsrätten. ”Det är helt otroligt”, tycker jaktledaren Leif Urup.

Får inte prövat om bommad kalv

Turerna kring den älgkalv i Alsterbro-Kråksmåla älgskötselområde som länsstyrelsen i Kalmar anser som fälld, men som eftersöksjägare beskriver som fullt frisk, fortsätter. Jaktledaren Leif Urup vill att Förvaltningsrätten prövar om länsstyrelsen handlat rättssäkert, eftersom de uppmanar medborgare att lämna felaktiga uppgifter, men länsstyrelsen nöjer sig med att skicka ärendet vidare till Naturvårdsverket.

Som Jakt & Jägare tidigare rapporterat blev älgkalven påskjuten av en passkytt i Malmens jaktklubb. Artikeln hittas här:
På skottplatsen kunde inga tecken på träff konstateras. Efter ett långt eftersök, med en mycket rutinerad hund, kunde eftersöksjägaren fastslå att kalven med största sannolikhet var oskadad.
Länsstyrelsen vidhöll dock att älgkalven var påskjuten och därför skulle den också frånräknas tilldelningen och rapporteras i Viltdata.

Överklagandet kom inte fram
Efter en lång skriftväxling med länsstyrelsen i Kalmar överklagade jaktledaren i Malmens jaktklubb, Leif Urup, beslutet till Förvaltningsrätten i Växjö.
– Jag finner det inte rimligt att räkna av älgen eftersom den konstaterades levande och oskadad, säger han.
– Om vi nu rapporterar den här älgen som fälld till Viltdata kan den ju faktiskt komma att rapporteras som död två gånger, tillägger Leif Urup.
Men överklagandet från Leif Urup nådde aldrig Förvaltningsrätten. Länsstyrelsen i Kalmar hävdar nämligen att länsstyrelsen inte fattat något beslut som går att överklaga till Förvaltningsrätten. Ärendet har enbart hanterats som ”en förfrågan”. Därför kan Leif Urup endast överklaga till Naturvårdsverket eftersom det är Naturvårdsverkets skrivning som legat till grund för länsstyrelsens agerande.

”Mycket märkligt resonemang”
– Det är ett mycket märkligt resonemang, tycker Leif Urup.
– Först får jag ett beslut från länsstyrelsens djurenhet att älgkalven ska betraktas som fälld och frånräknas tilldelningen. Sedan kommer ett besked från samme handläggare att detta inte är ett beslut, utan bara en rekommendation i en e-postkonversation. Vad är det egentligen som gäller? undrar han.
Leif Urup bedömer det som helt meningslöst att överklaga beslutet till Naturvårdsverket.
– Det är ju Naturvårdsverket självt som författat den svårbegripliga formuleringen i sina föreskrifter och att samma myndighet då skulle kritisera sin egen formulering förefaller inte särskilt troligt, kommenterar Leif Urup.

Försöker överklaga på nytt
Istället väljer han att på nytt överklaga länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Växjö med motiveringen att länsstyrelsens hantering av ärendet kan vara en fråga om rättsosäkerhet.
– Jag anser att länsstyrelsens krav om inrapportering av älgkalven som fälld, det vill säga död, innebär att en myndighet påbjuder en medborgare att medvetet lämna felaktiga uppgifter, säger Leif Urup.
– Nu kan länsstyrelsens rättsenhet inte neka att skicka ärendet vidare till Förvaltningsrätten med motiveringen att det bara var en ”e-postkonversation”. Nu har jag ju faktiskt fått ett beslut, tillägger han.

”Det är helt otroligt”
Men tvärt emot Leif Urups önskan, att Förvaltningsrätten skulle pröva länsstyrelsens handläggning av ärendet, har länsstyrelsens rättsenhet skickat överklagandet vidare till Naturvårdsverket.
– Det är helt otroligt. Jag kan naturligtvis inte acceptera, att länsstyrelsen på alla sätt och vis försöker att hindra Förvaltningsrätten att ta ställning i målet. Rimligen borde länsstyrelsen först ha kontaktat mig innan mitt överklagande skickas vidare till en annan myndighet, säger Leif Urup.