Att 61-åringen utan tillstånd förvarade pappans och grannens vapen i sitt låsta vapenskåp för nästan tre år sedan räcker inte för ta 61-åringens egna vapen, anser Kammarrätten i Sundsvall.
Foto: Sveriges domstolar Att 61-åringen utan tillstånd förvarade pappans och grannens vapen i sitt låsta vapenskåp för nästan tre år sedan räcker inte för ta 61-åringens egna vapen, anser Kammarrätten i Sundsvall.

Får tillbaka vapnen efter tre år

En 61-åring i Dalarna får tillbaka sina vapen trots att han förvarat andra personers vapen i sitt vapenskåp utan tillstånd. Kammarrätten anser inte att händelsen är tillräckligt allvarlig för att mannen ska kunna anses olämplig som vapenägare. Dessutom har det gått nästan tre år sedan händelsen.

Reglerna för vapenförvaring ändrades år 2000. Den som inte kan förvara vapen själv måste ansöka om särskilt tillstånd att förvara sina vapen hos annan person. Tillståndet tidsbegränsas till högst tre år.
Det var i december 2016 som det upptäcktes att den 61-årige mannen förvarade två vapen i sitt vapenskåp utan att det fanns tillstånd. Det var pappans och grannens vapen. Därmed omhändertog polisen även 61-åringens egna vapen.

61-åringen friades i tingsrätten
Men i juni 2018 friades mannen i tingsrätten för brott mot förvaringsreglerna i vapenlagen. Det hindrade inte Polismyndigheten att i september återkalla 61-åringens egna vapentillstånd.61-åringen överklagade till förvaltningsrätten i Falun för att få tillbaka sina vapen, men det avslogs.
Att utan tillstånd förvara två andra personers vapen i sitt låsta vapenskåp räcker för att bli olämplig att ha egna vapen, ansåg förvaltningsrätten.

Kammarrätten gör en annan bedömning
Kammarrätten i Sundsvall gör dock en annan bedömning av det överklagade ärendet.
Visserligen har 61-åringen åsidosatt bestämmelserna om vapenförvaring. Men de två vapnen fanns i ett låst vapenskåp. Det var en låg risk för att vapnen skulle kunna användas på ett olämpligt sätt, resonerar kammarrätten. Dessutom var det nästan tre år sedan den olagliga vapenförvaringen upptäcktes.
Sammantaget saknas tillräckliga skäl att ifrågasätta mannens lämplighet att inneha vapen, fastslår kammarrätten. Därmed bifaller kammarrätten mannens överklagande om återkallade vapentillstånd.