Drygt 1 500 älgar sköts i Uppsala län, vilket är en minskning med sju procent.
Foto: Robert Jidesjö Drygt 1 500 älgar sköts i Uppsala län, vilket är en minskning med sju procent.

Färre älgar fälldes i Uppsala län

Även i Uppsala innebär en allt svagare älgstam att avskjutningen gått ner. Länsstyrelsens årliga statistik visar att det sköts 107 färre älgar den senaste jaktsäsongen jämfört med förra säsongen. Störst är minskningen i Uppsala kommun med 70 älgar.
Endast i Östhammars kommun ökade avskjutningen med 16 älgar. I alla andra kommuner fälldes färre älgar.

Drygt 1 500 älgar sköts i Uppsala län, vilket är en minskning med sju procent.

Björn Eek, jakthandläggare på länsstyrelsen, törs inte riktigt peka på vad nedgången beror på.

– Det är säkert ett flertal faktorer bakom. Men en minskad älgstam, minskad jägarkår samt att man kanske ändrat inriktning till en mer selektiv jakt är väl det troligaste, säger han.

Länsstyrelserna ansvarar för statistik över skjutna älgar. Senast två veckor efter jakttidens utgång skall rapporterna vara inne hos länsstyrelsen.

Sena rapporter

– En del jägare rapporterar inte i tid vilket har försenat vårt arbete. Eftersom vi sammanställer all statistik över älgjakten är även en icke fälld älg viktig. Om man inte kommer in med rapporten i tid kan marken avregistreras för älgjakt kommande år, påpekar Björn Eek.

Älgobsen, som sammanställs av Jägareförbundet, visar att det sågs tio procent fler älgar under 2006 års älgjakt. Tidigare år har älgobsen minskat med cirka fem procent årligen.

Stefan Holm, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet, tror att nivån på älgstammen nu är så låg att allt fler jaktlag börjat samarbeta och sparar älgar som de tidigare skulle ha skjutit.