Foto: Länsstyrelsen i Jämtlands län & Mostphotos Jaktområden för licensjakt på björn 2024. Se i faktarutan hur många djur som får skjutas i respektive område.

Färre jämtländska björnar får fällas i år

121 björnar får skjutas under årets licensjakt i Jämtland, en minskning för andra året i rad. Enligt länsstyrelsen sker det också färre skyddsjakter och man närmar sig förvaltningsmålet om 650 individer.

Hur många björnar får fällas?

• Område 1: 11 björnar
• Område 2: 15 björnar
• Område 3: 10 björnar
• Område 4: 10 björnar
• Område 5: 75 björnar

Utifrån 2020 års spillningsinventering beräknades den jämtländska björnstammen uppgå till 1 040 individer och började närma sig en fördubbling av förvaltningsmålet på 650 djur.

Rekord i tilldelning

2022 blev också tilldelningen rekordstor under licensjakten – 220 björnar. Samtidigt var antalet skyddsjakter högt, främst med målet att skydda rennäringen.

Förra året sänktes avskjutningen till 185 björnar och i dag, då länsstyrelsen i Jämtland meddelade sitt beslut om tilldelning, står det klart att nivåsänkningen fortsätter med en kvot på 121 björnar.

Årets licensjakt genomförs i samma fem jaktområden som förra året. Bakgrunden är att länsstyrelsen vill rikta jakten mot de platser som är särskilt skadedrabbade, företrädelsevis renskötselområden. Men från och med den 1 oktober upphör indelningen och de björnar som finns kvar på kvoten får fällas i hela länet.

”Börjar närma oss”

– Björnstammen i länet är fortfarande stor men länsstyrelsen bedömer att vi nu börjar närma oss förvaltningsmålet och att vi därför behöver bromsa avskjutningen något, säger Martin Bergwall, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jämtlands län.