Foto: Mats Lindberg/Mostphotos Länsstyrelsen bedömer att ungefär en fjärdedel av björnstammen i Jämtland omfattas av jakt på något sätt i år.

Färre björnar får fällas i Jämtland

Fjolårets 220 björnar är ett minne blott. I år blir tilldelningen under licensjakten i Jämtlands län 185 björnar. Det har länsstyrelsen beslutat i dag.

Länsstyrelsens uppfattning är att björnstammen i Jämtlands län fortfarande är stor, men att den har minskat sedan spillningsinventeringen 2020. Då hade populationen ökat och beräknades vara cirka 1044 individer. Förvaltningsmålet är 650.

I dag har länsstyrelsen beslutat att 185 björnar får fällas under årets licensjakt.

– Vi bedömer fortsatt att ett relativt högt uttag behövs även under detta års licensjakt. Totalt sett, om vi inkluderar såväl skydds- som licensjakt, bedömer vi att ungefär en fjärdedel av stammen omfattas av jakt på något sätt, säger Emma Andersson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jämtlands län, i ett pressmeddelande.

Fem jaktområden

Licensjakten börjar som vanligt den 21 augusti och kommer att äga rum i fem jaktområden till och med den 30 september. Om björnar återstår på tilldelningen mellan den 1 och 15 oktober får de fällas var som helst i länet.

– De särskilt skadedrabbade områdena inkluderar främst samebyarnas kalvningsområden och åretruntmarker men också intilliggande ytor där skadegörande individer kan befinna sig under hösten. Det är också viktigt att alla björnar kan fällas varför vi beslutat att upphöra med områdesindelningen från och med 1 oktober, säger Emma Andersson.

Sista datumet för att anmäla en åtel är den 21 juli. Åteln får etableras tidigast den 15 juli.

Färre besiktningsstationer

Eftersom länsstyrelsen har fått minskade ekonomiska medel kommer besiktningsstationerna att bli färre.

– Det är rent praktiskt en utmaning för oss att hantera ett stort uttag och vi behöver hushålla med de ekonomiska resurser vi i dagsläget har. Detta kan innebära längre resor för den enskilde jägaren vad gäller transport till och från besiktning, varnar Emma Andersson.