Vildsvinen tar sig in på den över 400 000 kvadratmeter stora deponin där deras bökande kan sprida miljögifter. Därför ska ”miljösvinen” skjutas på nätterna med hjälp av fast belysning. 
Foto: Tero Niemi Vildsvinen tar sig in på den över 400 000 kvadratmeter stora deponin där deras bökande kan sprida miljögifter. Därför ska ”miljösvinen” skjutas på nätterna med hjälp av fast belysning. 

Fast belysning godkänns för jakt på ”miljösvin”

Miljösvin – det kanske är att ta i. Men för återvinningsföretaget Stena i Halmstad har vildsvinen nu gått för långt. De bökar upp företagets tipp, vilket ökar risken för utsläpp av miljögifter. Nu har länsstyrelsen medgett undantag från lagstiftningen och godkänt jakt med fast belysning. 

Fördärvade grödor och en direkt trafikfara, särskilt under dygnets mörka timmar, är ingen nyhet när det gäller den snabbt växande vildsvinsstammen.
Nu sticker vildsvinet ut trynet igen. Att den svårjagade grisen skulle vara ett miljöproblem i bokstavlig mening hade väl knappast någon kunnat gissa. Förrän nu.
Återvinningsföretaget Stena Recycling AB på Kistinge industriområde i Halmstad har nämligen på senare tid fått känna på vad alltför närgångna grisar kan ställa till med. Området ligger strax söder om det stora bostadsområdet Fyllinge i Halmstad.

Rester av bilskrotning
– Vi har en deponianläggning där vi lägger restprodukter från bilfragmenteringen, säger platschefen Anders Påhlsson vid Stena.
– Där har vi myndigheternas tillstånd att lägga gummi, plast och annat som blir över efter återvinningen. Allt är noga reglerat med kontrollprogram för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt.
Men miljöfrågor är inget för grisar. Det är mat som står högst på listan. Det är sannolikt rötter, mask och annat ätbart de är ute efter. 
Grisarna tar sig in på nätterna
På nätterna tar de sig in på deponin och bökar sönder det översta skiktet, det som ska skydda så att inte regnvattnen tränger ner och blandas med det så kallade lakvattnet.
– Det är viktigt att vi har kontroll på lakvattnet. Det får inte komma ut orenat i naturen. Men genom att vildsvinen förstör det översta skiktet av lera och växtlighet kommer det in regnvatten i systemet. Lakvattenprocessen med efterföljande rening blir inte så effektiv som krävs, säger Påhlsson.
Än så länge kämpar Stena mot vildsvinen så gott det går. Företaget vill absolut inte att bäckar eller grundvatten ska förorenas av eventuella miljögifter.

Grisarna har kostat 100 000 kronor
– Hittills har vi säkert lagt ner mer än 100 000 kronor på att fylla igen och rätta till alla skador som vildsvinen har orsakat. Men nu blir det för dyrt för oss att hela tiden åka ut med grävmaskiner eller stängsla in området. Deponin är stor, över 400 000 kvadratmeter sammanlagt, säger Påhlsson.
Lösningen på problemet är istället effektivare jakt. Stena Recycling har nu också fått länsstyrelsens tillstånd att göra avsteg från jaktförordningens paragraf 14. 
I formell mening är det den jägare som Stena anlitar som fått tillstånd att sätta upp fast belysning för att under dygnets mörka timmar kunna bedriva vakjakt.

Ljus ger fler jakttillfällen
– Jakttiden för vildsvin är väl tilltagen men försvåras av brist på dagsljus under stor del av jakttiden. Fast belysning ger möjlighet till fler jakttillfällen, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.
Myndigheten passar också på att ge jägarna i området en fingervisning hur man ser på utfodringen.
– Det är inte lämpligt att bedriva viltvård med utfordring av vildsvin i anslutning till deponin på den tätortsnära fastigheten. Vildsvinen gör skada på deponin vilket kan leda till föroreningar. Det är eftersträvansvärt att hålla vildsvinen i lågt numerär på denna plats, betonar länsstyrelsen i Halland.