Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i JRF, varnar för att priserna på jaktfastigheter sjunker när vargen tar över.
Foto: Shutterstock & JRF Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i JRF, varnar för att priserna på jaktfastigheter sjunker när vargen tar över.

Markpriserna sjunker i vargarnas spår

En fast vargetablering halverar jaktvärdet på en fastighet. Det anser Henrik Tågmark, rovdjursansvarig i JRF, med 26 års erfarenhet som mäklare i vargbältet.

Jakt & Jägare rapporterade tidigare i februari om risken för att vargnärvaro sänker priserna på skog och mark. Då var det en mäklare i Jönköpings län som uttalade sig om situationen i hans hemmatrakter där det så kallade Brängenreviret med varg nyligen etablerats.
Henrik Tågmark, vice ordförande i Jägarnas Riksförbund, bor i Värmland och har flera decenniers erfarenhet av vargnärvaro – och fastighetsmarknaden. Han tror att den process som just inletts i Småland i värsta fall kommer att bli densamma som han själv följt på nära håll.

Kraftigt prisfall
– I början på 1990-talet så annonserades småfastigheter på cirka fem hektar med jakt i viltvårdsområde ut som jaktfastigheter och jakten värderades i snitt till 100 000 kronor.
Intresset var stort och ofta vanns budgivningen av en aktiv jägare. Men vid millennieskiftet hade förutsättningarna ändrats. Då vargarna blev fler tappade jägarna intresset och det blev personer som inte var intresserade av jakträttigheterna som köpte.
En följd blev att priserna sjönk succesivt.

Jaktvärdet minskar
– Man kan med fog hävda att vargförekomsten sänkte priset på dessa fastigheter när man inte fick betalt för jaktvärdet. Detta faktum har också verifierats av en chef på LRF-konsult.
Henrik Tågmark påpekar att det även går att titta på hur jaktarrendepriserna har förändrats över tid.
– Räknar man med samma penningvärde så har dessa i stort sett halverats i Värmland. Risken är att det går åt samma håll där fasta vargetableringar sker nu, säger Henrik Tågmark.