Delvis blodfylld fästinghona av arten vanlig fästing. Fästingar finns nu i hela norra Sverige och ungefär var fjärde fästing bär på smittämnen, som kan ge människor bland annat borreliainfektion eller fläckfeber. Hundar kan få akut feber och hälta av 17 procent av de fästingar som hittats.
Foto: Phimphanit Choklikitumnuey/SVA Delvis blodfylld fästinghona av arten vanlig fästing. Fästingar finns nu i hela norra Sverige och ungefär var fjärde fästing bär på smittämnen, som kan ge människor bland annat borreliainfektion eller fläckfeber. Hundar kan få akut feber och hälta av 17 procent av de fästingar som hittats.

Fästinghot mot hundar undersöks

Fästingarna finns i hela norra Sverige

Fästingarna verkar finnas hela norra Sverige, efter att allmänheten i Norrland i två år samlat in cirka 5 200 fästingar som sänts till SVA för analys. De flesta fästingarna plockades från hundar och nästan var fjärde fästing hade smittor som borrelia. De insamlade fästingarna ska i år användas för att undersöka riskerna att hundar drabbas av fästingburna smittor.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, ser klimatförändringen som ”vår tids största globala utmaning. En effekt är att fästingar bär smittämnen till nya områden i norra Sverige.
– Fästingar har generellt stor betydelse som smittspridare, både mellan olika arter och mellan individer av samma art. Detta innebär att människor och djur som tidigare var förskonade från fästingburna sjukdomar nu riskerar att utsättas för nya smittor säger Anna Omazic, forskare vid SVA.

Undersöker fästinghot mot hundar
I år kommer de cirka 5 200 fästingar som allmänheten sänt in från Norrland under 2018 och 2019 att skärskådas när det gäller den andel som plockats från hundar. Det var 45 procent av de insända fästingarna som suttit fast på hundar.
Risken för att hundarna skall drabbas av fästingburna smittor ska undersökas. 

Kan ge råd till hundägare
”Projektet är angeläget eftersom det finns tydliga tecken på att spridningen av fästingar och fästingburna smittor har ökat i Sverige under senare år. Vi har ett stort material av insamlade fästingar och i projektet kommer vi erhålla kunskap från mikrobiologiska analyser, vilket kommer att ligga till grund för framtida rådgivning till hundägare att användas i det förebyggande arbetet mot fästingburna infektioner”, skriver SVA.

Finns i hela norra Sverige
Myndigheten har fått fram preliminära resultat av studien som gjorts av de cirka 5 200 fästingar som sänts in de senaste två åren.
• Fästingarna finns i hela norra Sverige.
• Arten vanlig fästing är vanligast bland de insamlade exemplaren. Men det är även flera tajgafästingar, vilket tyder på att de sprids till nya områden i norra Sverige.
• Preliminära analysresultat från cirka 14 200 fästingar visar att ungefär var fjärde fästing bar på smittämnen.
• 24 procent bar på Borrelia spp, som kan ge människor borreliainfektion.
• 23 procent bar på Rickettisa spp, som kan ge människor fläckfeber.

17 procent kan göra hundar sjuka
• 17 procent bar på Anaplasma spp, som kan ge hundar bland annat akut feber och smärtsam akut hälta.
• 6 procent bar på Babesia spp, som kan ge människor feber, frossa, hemolytisk anemi, influensaliknande symtom, ledsmärtor och trötthet.
• Samtliga dessa smittämnen är zoonoser, som kan smitta mellan djur och människa.
• De flesta av de insända fästingarna, 45 procent, plockades från hundar. 44 procent satt på katter och 10 procent hade plockats från människa. De övriga kom från bland annat häst, får och och kanin.