Flyttvargstiken i Junsele är fredad från skyddsjakt enligt ett beslut i Förvaltningsrätten som kom idag. (Arkivbild, tagen vid en av sövningarna av tiken.)
Flyttvargstiken i Junsele är fredad från skyddsjakt enligt ett beslut i Förvaltningsrätten som kom idag. (Arkivbild, tagen vid en av sövningarna av tiken.)

Fel att skyddsjaga Junselevargen

Nu är skyddsjakten på flyttvargen i Junsele definitivt stoppad av Förvaltningsrätten. Domstolen ger de klagande föreningarna på bevarandesidan rätt och upphäver Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt.

Domen meddelades under onsdagen och innebär att renskötarna och jägarna i Junselereviret får leva med flyttvargen, om Naturvårdsverket inte överklagar och vinner i högre instans.

”Förvaltningsrätten anser att Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt inte uppfyller kriterierna för att göra undantag från förbudet att döda vargar. Undantaget ska tillämpas restriktivt och det är Naturvårdsverket som har bevisbördan för att samtliga kriterier i undantaget är uppfyllda”, skriver Förvaltningsrätten på sin hemsida.

”Skadorna inte klarlagda”
I domen pekas på att andra lämpliga lösningar måste prövas istället för skyddsjakt. Rätten hävdar också att Naturvårdsverket inte visat att skyddsjakten inte kan vara skadlig för vargens gynnsamma bevarandestatus i Sverige.

”Det är inte heller klarlagt att den allvarliga skadan som uppstått på renhjorden är orsakad av den aktuella vargtiken. Det finns flera olika samverkande faktorer som tillsammans kan ha bidragit till skadans omfattning. Kriterierna för att bevilja skyddsjakt är därför inte uppfyllda”, skriver Förvaltningsrätten.