FOTO: RICHARD SEMIK/MOSTPHOTOS Mannen får nu tillbaka sina vapen efter en dom i förvaltningsrätten.

Fick rätt mot polisen – vapenbeslaget hävt

Polisen drog in mannens vapentillstånd men hänvisning till hans psykiska hälsotillstånd. Men nu ger domstolen mannen rätt att utöva jakt som är hans stora intresse då hans problem bedöms ligga långt tillbaka i tiden.

Det är Enköpings-Posten som skriver om jägaren som påträffades kraftigt berusad av alkohol och mediciner förra hösten.

Drog tillbaka

Mannen skjutsades till sjukhus och där konstaterades en suicidrisk och polisen beslutade att mannens tillstånd att inneha vapen skulle dras tillbaka.

Mannen överklagade beslutet och menade att han hade genomlevt en besvärlig period. Efter att ha legat inne på behandling deltog han i samtal med psykologer och hans livsförhållanden förbättrades kraftigt.

Inget hinder

Dessutom underströk mannen att han aldrig agerat ansvarslöst med sina vapen och visade upp en specialistläkares intyg om att hans mående inte längre borde hindra honom att inneha vapen. Därtill anförde han att jaktintresset funnits hos honom under lång tid och att han nu gärna ville föra det vidare till sitt barn.

Polismyndigheten menade dock att det fortfarande förelåg en liten risk för självmordsförsök och att mannen även fortsatt att medicinera.

Gått lång tid

Men förvaltningsrätten gick på mannens linje och konstaterade att det har gått lång tid sedan händelsen som resulterade i ett tillstånden drogs tillbaka.

Rätten ansåg inte heller att polisen hade skäl att beslagta vapnen och beslutade med det att häva polisens beslag.