Finland sänker tilldelningen i vinterns vargjakt

Finland sänker tilldelningen av varg som ska fällas utanför renbetesområdet från 32 till 22 djur. Orsaken är att vargarna minskat oväntat mycket, vilket bedöms bero på tjuvskytte.

I Finland anses vargstammen numera vara mellan 160 och 200 vargar. Förra året beräknades vargstammen ligga på mellan 200 och 250 individer och minskningen är både påtaglig och oväntad. Förra året var antalet vargkullar 21, men i år bedöms den siffran ha sjunkit till 14.
Därför upphäver Finlands jord- och skogsbruksministerie sitt tidigare beslut från augusti i år och sänker tilldelningen av varg från 32 till 22 vid vinterns vargjakt utanför renbetesområdet.
– Vargflockar har försvunnit överallt. Min bestämda uppfattning är att det beror på tjuvjakt. Vi har också fått uppgifter om radiohalsband från vargar som hittats avskurna med kniv eller slängda i vattendrag, säger vargforskaren Samuli Heikkinen.

Stora skador för rennäringen
Kvoten för renbetesområdet (tio vargar) ligger fast, på grund av de omfattande skador som vargarna ställer till för rennäringen.
I dag uppskattas antalet vargar inom renskötselområdet ligga på 15–20 individer. År 2007 dödades 1018 renar av vargar. Då skyddsjagades problemindividerna och antalet vargdödade renar minskade förra året till 640. Ersättningen för vargskadorna på renar uppgick 2008 till 404 000 euro (drygt 4 miljoner kronor).