De stora kolonierna med skarv lämnar ett förött landskap efter sig och utgör ett hot mot yrkesfisket.
Foto: Johan Bjurer/Mostphotos De stora kolonierna med skarv lämnar ett förött landskap efter sig och utgör ett hot mot yrkesfisket.

Fiskare får skjuta förstörande skarv

Skyddsjakt på skarv tillåts av länsstyrelsen i Gävleborg, där en yrkesfiskare fått tillstånd att fälla 15 skarvar.

Det är den kraftigt ökande skarvpopulationen i Gävleborg som ligger bakom beslutet att tillåta en begränsad skyddsjakt, rapporterar SVT. Vid den senaste inventeringen räknade länsstyrelsen till 3 700 bon i länet, enbart i Söderhamn räknar man med att det finns 10 000 skarvar. För den utsatta yrkesfiskaren har fågelns utbredning inneburit att en stor del av fångsten blivit förstörd.

Kan ansöka igen
När Jakt & Jägare ringer till Simon Viklund, handläggare vid länsstyrelsen i Gävleborg berättar han att det rör sig om en återkommande ansökan.
– Vill han kan han söka flera gånger, 15 fåglar är ju inte så mycket med tanke på den mängd som finns, säger Simon Viklund och tillägger:
– Vanligtvis handlar det om att en fiskare agerar när skarvar trasslar in sig i redskapen. Då vill man kunna skjuta fågeln utan att göra sig skyldig till brott.