Fiskare överklagar skarvjaktsbeslut

Yrkesfiskarna i Halland överklagar länsstyrelsens beslut att tillåta skyddsjakt på skarv. Orsaken är att beslutet i praktiken gör det omöjligt för de flesta fiskarna att utföra skyddsjakten.

Länsstyrelsen i Halland beslutade för tre veckor sedan att tillåta skyddsjakt på skarv för att freda fiskeredskapen. Jakten skulle få bedrivas inom 300 meter från fiskeredskapen (se http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=432244).
I praktiken visade sig beslutet vara verkningslöst för många fiskare, eftersom de saknar vapenlicenser och eftersom de inte får ta med sig kompetenta jägare i båten.

Beslut för syns skull
– Beslutet är oerhört märkligt. Ska du ägna dig åt jakt ska du använda dig av den absolut bästa kompetensen som finns. Löser man inte detta så är ju det här egentligen bara ett beslut för syns skull, säger Viking Bengtsson, ordförande för Hallandsfiskarna, till Hallandsekot.
Han kan inte säga exakt hur många fiskare som också har jägarlicens, men han exemplifierar med ålfiskarna i Kungsbacka där bara en av sju är jägare.