En fjärde flytt? Naturvårdsverket utreder om flyttvargen ska sövas och få skjuts med bil igen.
En fjärde flytt? Naturvårdsverket utreder om flyttvargen ska sövas och få skjuts med bil igen.

Fjärde flytt av Junselevargen utreds

Det kan bli aktuellt att flytta vargtiken i Junsele en fjärde gång.

– Vi utreder om det finns förutsättningar för ytterligare en flytt, säger Ruona Burman, viltsamordnare vid Naturvårdsverket.

Då utreder man också om den kontroversiella metoden med ”mjukt släpp” ska användas.  Den innebär att vargtiken först placeras i ett hägn där samhället bestämmer att de vill ha hennes revir.

Situationen med vargtiken mitt i renhjordarna i Junsele blir mer och mer kaotisk för varje dag som går. Nu börjar de varma dagarna göra det svårt för länsstyrelsens personal och samerna att hålla koll på var vargtiken befinner sig. Det gör man inte lyckas hålla henne från renarna.


Högdräktiga vajor stressas

Ytterligare renar är också på väg in i området. Inom kort kommer det att finnas uppemot 10 000 renar i vargtikens revir. De högdräktiga vajorna stressas av vargens närvaro och kastar sina ofödda kalvar. Samtidigt skingras renhjordarna, så att det blir ett omfattande arbete att samla renarna igen.

Fram till i dag var vargtiken försvunnen under sex dygn för personalen som spårar henne och försöker mota bort henne från renarna. Hittills har 26 vargdödade renar påträffats, men fältpersonalen tror att vargtiken dödat långt fler.

– Ju längre det går på vinterbetessäsongen, desto mer störningskänsliga blir renarna. Vajorna börjar närma sig slutet på dräktigheten och det är svårt att spåra när snön tinar på dagarna och fryser på nätterna, säger Ruona Burman.

Flera samebyar drabbade
Vargtikens partner sköts under skyddsjaktens första dag. I nuläget är jakten på vargtiken stoppad efter att bevarandesidan klagat hos Förvaltningsrätten. Där dröjer beslutet och skadorna för samerna blir allt större för varje dag som går.

Det är framförallt Vilhelmina södra sameby, som haft problem, men nu drabbas fler.

– Vargtikens närvaro stökar till situationen även för de andra samebyarna, säger Ruona Burman.

Flyttad tre gånger
Vargtiken är flyttad tre gånger från renskötselområdet. Av djuretiska skäl har Naturvårdsverket tidigare sagt att det inte blir någon ytterligare flytt. Den ståndpunkten kan dock vara på väg att ändras nu.

– I samtal med samebyarna har vi fått frågan om vargtiken inte kan flyttas igen. Vi har sagt att vi ska titta på saken och återkomma med besked. Om vi kommer fram till att hon kan flyttas igen, så gör vi det så snart det blir lämpliga förhållanden, säger Ruona Burman.

Är det inte lönlöst att försöka flytta vargtiken med ”hårt släpp” en fjärde gång? Är det aktuellt med ett hägn och ”mjukt släpp”?

– Det är en av alla frågeställningar vi behöver utreda och diskutera i hela den här komplexa situationen. Diskussioner förs mellan Naturvårdsverket och Jordbruksverket, svarar Ruona Burman.

Provat i Amerika
Vid mjukt släpp byggs ett hägn där vargarna förvaras och matas i några månader. Sedan rivs stängslet och tanken är att vargarna ska bli kvar i området.

– Amerikanerna släppte mellan 50 och 60 vargar i Yellowstone och de allra flesta blev kvar alldeles i närheten av hägnen, säger vargforskare Olof Liberg.
Hittills har flyttarna och hanteringen av den finskryska vargtiken kostat omkring fyra miljoner kronor.