Foto: Mostphotos Det kommer att dröja ytterligare en tid innan vi vet om smittan finns utanför kärnområdet, där det också görs observationer av levande vildsvin.

Fler positiva fall av afrikansk svinpest

I dag, tisdag, har SVA analyserat proverna från de döda vildsvin som hittades av jägare i kärnområdet utanför Fagersta i söndags. Antalet positiva fall är nu uppe i 37.

– De har fortfarande hittats inom ett begränsat område. Och så länge det är så är vi väldigt glada. Men vi förväntar oss att det kommer att dyka upp fall lite längre bort också, sa statsepizootolog Karl Ståhl under dagens pressträff.

Hittills har 47 vildsvinskadaver från den smittade zonen undersökts.

I kärnområdet finns det också observationer av levande vildsvin.

Fler rapporter

Karl Ståhl berättade att Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, får in fler rapporter om döda vildsvin från resten av landet än annars.

– Folk är mer på hugget och rapporterar. Det är helt förväntat, sa han.

Även dessa kadaver provtas. Det är dock inte lika ”skyndsamt” när det handlar om enstaka döda vildsvin som när flera hittas inom samma område.

Lätt att avgränsa

När kärnområdet kommer att stängslas in är inte beslutat än, utan det är ”under diskussion”.

– Området är ganska väl avgränsat av vägar och vattendrag. Det är en ganska enkel apparat att avgränsa det ytterligare med stängsel. Vi har lämnat ett sådant underlag till Jordbruksverket, sa Karl Ståhl.

Han förklarade också att hela zonen inte är genomsökt än.

– Men det vore för bra att tro att allt är i ett så koncentrerat område. Att det inte skulle ha kommit ut någonting utanför det här lilla området känns osannolikt. Men har vi riktig tur är det ju så.

Är ett maraton

Det kommer att dröja ytterligare en tid innan vi vet hur det ligger till. Varken i går eller i dag har några jägare varit ute och sökt, utan de har fått ett par välbehövliga vilodagar.

– Man får tänka på att det här är ett maraton, inte ett hundrameterslopp. Vi ska hålla länge. Det här kommer att pågå i många, många månader, avslutade Karl Ståhl.