Foto: SVA & Jordbruksverket 59 döda vildsvin som har hittats i den smittade zonen har nu undersökts. 46 av dem var smittade med afrikansk svinpest. Alla smittade kadaver har hittats i det begränsade kärnområdet.

Fler smittade vildsvin funna i Fagersta

Ytterligare fem döda vildsvin, som har hittats i kärnområdet i den smittade zonen runt Fagersta, har testats positiva för afrikansk svinpest.

– Nu är det totalt 46 påvisade fall i kärnområdet. Det är inget som förändrar vår bild av läget, utan vad vi förväntar oss, sa Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog, under torsdagens pressträff med myndigheterna.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, nöjer sig med att analysera prover en gång i veckan från och med den här veckan. Antalet undersökta vildsvinskadaver från den smittade zonen är nu uppe i 59.

Maria Nöremark berättade också att SVA har publicerat en ny epidemiologisk lägesbild, det vill säga en lite matigare rapport, på sin webbplats.

I dag har ett 15-tal jägare varit ute och sökt i kärnområdets ytterkant i västra delen och i norra delen.

– Vi förväntade oss inte att hitta något och det har vi inte heller gjort, sa Börje Adolfsson, insatschef vid Jordbruksverkets operativa avdelning i Fagersta.

Storsök i helgen

Under veckan har det planerats för ett storsök. Det börjar i morgon, fredag, och kommer att pågå under helgen på tre platser i den smittade zonen.

Kontinuerligt utvärderas var jägarna behöver söka. Målsättningen är att söka igenom hela den smittade zonen flera gånger.

– Uppmaningen till jägarna är att söka på de marker som de känner till, i de delar där man vet att det finns vildsvin. Områden där man inte brukar ha vildsvin har lägre prioritet. Vi ser också på alternativa möjligheter. I vilken utsträckning man till exempel kan använda drönare på viss mark. I många områden är det tuff terräng rent fysiskt att söka i, berättade Maria Nöremark.

Operativa insatschefen fyllde i och förklarade att jägarnas lokalkännedom utnyttjas optimalt.

– Det finns inget land som har så välorganiserade jägare som Sverige. Jägarna kan sina marker. De kan dessutom använda digitala verktyg. Det har vi också nytta av, sa han.