Den senaste inventeringen i Dalarna visar preliminärt att antalet vargföryngringar i länet ökat till nästa sex kullar med årsvalpar, jämfört med 3,5 förra vintern.
Foto: Shutterstock Den senaste inventeringen i Dalarna visar preliminärt att antalet vargföryngringar i länet ökat till nästa sex kullar med årsvalpar, jämfört med 3,5 förra vintern.

Fler vargkullar i Dalarna

DNA-inventeringen av Sveriges vargstam har avslutats. För Dalarna visar resultatet av inventeringsarbetet att det upptäckts uppåt sex nya vargkullar med årsvalpar, jämfört med 3,5 förra vintersäsongen.

Spårningen har dock varit svår att genomföra
– Det har inte varit de bästa förhållandena med barmark i stora delar av länet under den senare delen av året, säger Lena Berg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen, till P4 Dalarna.

Extra DNA-inventering
– Samtidigt har vi haft den extra spillningsinventeringen, där jägare och allmänheten samlat in DNA-prover. Jag tror att vi fått ett ganska bra resultat, tillägger Lena Berg till Sveriges Radio.
För Dalarnas län blir det preliminärt 5,9 nya vargföryngringar med årsvalpar. Det var 3,5 kullar som upptäcktes förra vintern.
Förra veckan visade DNA-analyser av proverna som samlats in att det är 351 vargar i Sverige.

Spillning, urin, blod och hår
DNA-prov tas både på vargspillning, urin, löpblod och hår, som samlats in och registrerats i databasen Rovbase.
Det är fler insamlade prov denna säsong, jämfört med vintern 2017/2018 då motsvarande extra insamling genomfördes och knappt 3 800 prov samlades in.
Den 16 mars hade det kommit in 4 140 DNA-prover.

”Gränsvargarna” ska fördelas 
Siffran 351 vargar inkluderar vargar som lever i gränsöverskridande revir längs svensk-norska gränsen samt vargar som vandrar ut från Norge in i Sverige under insamlingsperioden.
”Dessa individer ska fördelas med hälften till Norge om siffran ska vara i enlighet med överenskommelser gällande fördelning av vargar mellan Sverige och Norge. Fördelningen görs dock efter avslutad säsong, när insamling och genetiska analyser är klara. Den 1 juni rapporteras som vanligt det slutliga resultatet från vinterns inventering av vargpopulationen”, skriver Naturvårdsverket.