Jens Karlsson,
forskare vid Grimsö.

”Flyttning av vargar behövs inte”

Grimsöforskaren Jens Karlsson tycker inte att Svenska staten ska satsa på flyttning av vargar.
– Den naturliga invandringen kommer att räcka, säger han.

Nyligen meddelades att en lång rad organisationer, bland andra Jägarnas Riksförbund, går med på att flytta invandrade vargar från norra Sverige och söder ut. Detta går JRF med på för att komma runt argumentet, att vargen inte kan jagas eftersom den är för inavlad.
Men enligt Jens Karlsson kommer naturligt invandrade vargar att lösa problemet.

Uppåtgående trend
– För tio år sedan fanns den finska vargen nästan uteslutande i gränstrakterna till Ryssland. I dag har stammen mångdubblats och ligger på mellan 250 och 300 individer. Och det finns flera etablerade revir i de finska kusttrakterna. Vi ser nu att det kommer allt fler invandrande vargar till Sverige. Trenden är uppåtgående, säger Jens Karlsson.
Forskarnas uppfattning är att det krävs en till två invandrande vargar vart femte, sjätte år för att inavelsgraden i den svenska vargstammen sakta men säkert ska minska.
– Nu har vi en invandrare i Galvenreviret och han har också fått avkommor. Om den trend vi ser nu fortsätter, kommer vi att klara det utan flyttningar, säger Jens Karlsson.

Konstlat ingrepp
Han vill inte att vargen ska behandlas på annat sätt än alla andra viltarter vi har i landet.
– Att flytta varg är ett väldigt artificiellt ingrepp, något vi inte sysslar med när det gäller vilda djur. Det känns inte rätt för mig att vargen ska särbehandlas. Redan i dag finns den stark opinion mot att rovdjursförvaltningen kostar för mycket pengar. Att börja flytta vargar innebär ytterligare extra kostnader.
– Dessutom kommer det att krävas andra extra insatser. Det måste hållas möten med människor i de områden där man eventuellt skulle sätta ut en inplanterad varg. Jag upplever att många människor stöter sig på att rovdjuren hela tiden särbehandlas och därför känns det eftersträvansvärt att vargen behandlas som allt annat vilt, säger Jens Karlsson.

Bra utspel, men för sent
Jens Karlssons förslag är en försöksperiod på 10-15 år utan flyttning av vargar.
– Om det sedan visar sig att den naturligt invandringen trots allt inte lyckas, ja då kan man som sista utväg flytta vargar, säger Jens Karlsson.
JRF:s förbundsordförande, Conny Sandström, håller med Jens Karlsson i hans resonemang och välkomnar honom i debatten.
– Det är bra att han säger det han gör, men det hade varit väldigt mycket bättre om han sagt det här för fem år sedan. Nu står vi här med långt fler vargar än vad som behövs.
– Men jag delar Jens Karlssons uppfattning, att flyttning av vargar är en metod som ska tas till som en sista utväg, säger Conny Sandström.
Vid det senaste mötet mellan bland andra Conny Sandström och miljöminister Andreas Carlgren, signalerade ministern att det blir jakt från och med 1 januari 2010.

Jakt helst redan i höst
– Jakten skulle behöva starta redan i höst, men det är kanske svårt att få gehör för. Det viktiga är att stammen verkligen tas ned till den lägsta nivå som är möjlig med tanke på inavelsgraden. Säger forskarna att det räcker med 100 vargar, så ska vi ha 100 vargar. Carlgren är inne på att det nuvarande etappmålet på 200 vargar ska justeras, men jag vet inte om han kommer att lägga sig på den lägsta nivå som forskarna anger.
– Stammen måste ned ordentligt för att vi ska kunna minska det elände som dagens stora vargstam ställer till, säger Conny Sandström.

Mikael Moilanen
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...