Lever max en säsong till. Flyttvargen ska avlivas när hennes valpar är placerade hos andra vilda vargar. Det är så Naturvårdsverkets tjänstemän uppfattat uppdraget från regeringen.
Foto: Naturvårdsverket

Lever max en säsong till. Flyttvargen ska avlivas när hennes valpar är placerade hos andra vilda vargar. Det är så Naturvårdsverkets tjänstemän uppfattat uppdraget från regeringen.

Flyttvargen avlivas – valparna sätts ut

Max en säsong ska samerna tvingas hysa flyttvargen och hennes partner bland renarna. När vargparet fått valpar, som adopterats bort till andra vilda vargar, kommer hon och hanvargen att avlivas.

– Så har vi tolkat vårt uppdrag från regeringen, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Beskedet att flyttvargen och hennes partner skulle få vara kvar i renskötselområdet skakade om människor som engagerar sig i vargdebatten. På bevarandesidan jublade man medan samerna protesterade. Jägarkåren är kluven – en del tycker att bördan måste fördelas jämt över landet, andra är kritiska eftersom de bland annat menar att varg bland renarna innebär dödsstöten för rennäringen.

Bland renarna så kort tid som möjligt
Nu visar det sig att samhällets plan är att vargarna ska ska vara kvar så kort tid som möjligt i renskötselområdet i trakterna av Junsele.

– Det är inget flerårigt projekt utan sträcker sig fram till den 31 maj. Om tiken får valpar kommer de att tas bort från henne och placeras ut hos andra vilda vargar i Sverige. Det är inte meningen att finskryskan och hennes partner ska gå kvar i området, säger Ruona Burman.


• När avlivar ni de båda vuxna vargarna?

– Det kan vi inte säga. När valpningen är över är det egentligen ingen panik eftersom renarna då är på väg till fjällen igen. Det beror också lite på hur snöförhållandena ser ut på vårkanten när valparna är flyttade. Det kan ske på våren, men det kan också dröja tills det kommer spårsnö på hösten, säger Ruona Burman.

• På bevarandesidan finns det debattörer som menar att ert besked, att flyttvargen kommer att fråntas sina valpar, bara är ett ”utspel” för att vinna tid. Är det så?

– Det får stå för den som påstått det. Vår plan är som jag förklarat här, säger Ruona Burman