Flyttvargen lever ännu

Flyttvargen klarade sig med livet i behåll även genom skyddsjaktens tredje dag. Men nu har hon lämnat den svåra terrängen och det gör att ledningen för uppdraget  hyser hopp om att lyckas skjuta henne på måndagen.

– Hon har lämnat det oländiga område i ett berg i Västerbotten där hon gick in under fredagen. Där var det otroligt mycket renar, det var spår överallt, så där gick det inte att lokalisera henne. Nu är hon i Västernorrland i ett område där vi tror att det blir betydligt enklare att hitta henne, säger Gunnar Ledström, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen i Västernorrland.

Det finns människor bland våra kommentorer som undrar varför ni inte ställer ut passkyttar med kulvapen och motar flyttvargen med helikoptern, som hon är så rädd för?

– Det är en mycket svårare jakt att lyckas med. Det är otroligt effektivt med hagelvapen från helikopter, svarar Gunnar Ledström.

Jakten fortsätter under måndagen.