Vargtiken som sövdes i Jämtland och sattes ut i Närke vandrade tillbaka till renskötselområdet. Nu finns möjligheten att flyttvargen skjuts under en attack mot renar.
Vargtiken som sövdes i Jämtland och sattes ut i Närke vandrade tillbaka till renskötselområdet. Nu finns möjligheten att flyttvargen skjuts under en attack mot renar.

Flyttvargen utmanar ödet

Den finsk-ryska flyttvargen utmanar sitt öde. Under tisdagen befann hon sig mitt i det område där Idre sameby har sina vajor och kalvarna som föddes i våras.

– Jag har ringt Naturvårsverket igen. Tar de inte bort henne därifrån är risken att vi måste skjuta henne. Vi tolererar inte varg i renflocken, säger Benny Jonsson i samebyn.
Vid 08-tiden på tisdagsmorgonen visade positionsangivelsen från hennes GPS-halsband att tiken befinner sig omkring en mil nord, eller nordväst, om Idre. Området ligger mitt i renarnas året runt-marker.
– Det är samma plats hon uppehöll sig precis när hon kommit in över landsgränsen, från Norge. Det här är mycket problematiskt. Vi har alla vajor och kalvar i området och de letar nu svamp i skogsområdena. Då skingras flockarna och det är omöjligt att hålla hundraprocentig koll, säger Benny Jonsson.

”Ansvariga på semester”
Under tisdagen ringde han Naturvårdsverket och talade med Klas Allander, tjänstemannen som var operativ chef när den andra flyttvargen avlivades uppe i Norrbotten. Den närmade sig samebyn i området när Naturvårdsverket gav klartecken för att avliva den från helikopter.
– Han sa att han inte har ansvar för den här vargen. De flesta var på semester, men Allander skulle försöka kontakta en annan handläggare i ärendet, berättar Benny Jonsson.
Han har besökt det område där den flyttade och utplanterade vargtiken uppehöll sig innan tisdagens position kom. Detta för att leta efter renar som eventuellt dödats av varg.
– Positionen anges som en ruta på en gånger en mil. Det är ett väldigt område att leta på. Jag försökte titta efter korpar och annat som kan visa var det ligger kadaver, men jag hittade ingenting, säger Benny Jonsson.

Skadebilden uppdagas i höst
Det blir först till hösten som den totala skadebilden blir uppdagad. Vid senaste räkningen, som samebyn gjorde tillsammans med länsstyrelsen förra året, saknades 50 procent av kalvarna.
Forskare och insatta som Jakt & Jägare talat med bedömer det som mycket svårt att söva flyttvargen igen, så länge det är barmark. Det finns också farhågor om att en varg som vet vilket hot helikoptern utgör rent av kan stressas till döds av en sövning, speciellt när det är varmt.
– De ser till en varg som bedöms som värdefull. Vi har tusentals renar som stressas och jagas av varg. Självklart måste vi se till våra renar, vår egendom, kommenterar Benny Jonsson.
Han varnar återigen för att samebyns renägare och renskötare kan komma att tvingas skjuta den utplanterade vargen.
– Vi kan inte tolerera varg bland renarna.