Följ älgens vardag på nätet

Vill du se en älgs vardag?
Då kan du gå in på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats där det så småningom ska finnas 24 älgar med GPS-sändare, samtliga i de sörmländska skogarna. 

I projektet ”Sydälg” som Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, driver i samarbete med skogsbolag, jägare, naturvårdsverket och skogsstyrelsen ska man följa 24 älgar som försetts med GPS- och GSM-utrustning. Hittills har man märkt 15 älgar. De övriga ska märkas senare i vinter, när vädret tillåter. 

Vandrar sydländska älgar?
Enligt professor Göran Ericsson vid SLU syftar Sydälg till att lära sig mer om älgarnas rörelsemönster under året och deras val av levnadsmiljö.
Han nämner flera frågeställningar: Har till exempel älgarna i södra Sverige sommar- och vinterbetesområden? Ändrar älgen sitt beteende i produktiva landskap med kronhjort, dovhjort och vildsvin. Konkurrerar älgar och hjortar med varandra?
En målsättning med projektet, påpekar Göran Ericsson, är att stimulera dialogen mellan allmänheten, jägare och skogs- och jordbruk.
Skapa älgfoder
– En intressant fråga är till exempel om ändrade skogsbruksmetoder kan skapa mer foder och på så vis minska älgarnas betespåverkan på värdefulla plantor och träd, kommenterar Göran Ericsson. 
Vem som helst kan gå in på internet och se hur de 24 älgarna rör sig. Älgarnas positioner uppdateras med 3,5 timmars mellanrum. De läggs emellertid ut med 14 dagars fördröjning. Detta för att människor inte ska kunna åka till platserna och stressa älgarna.
http://webmap.slu.se/website/moosetrack_SA/viewer.asp