Följ skyddsjaktsbesluten på webben

Nu kan alla följa skyddsjaktsbesluten som tas runt om i länen på Naturvårdsverkets hemsida.

Flera län får numera själva ta beslut om skyddsjakt på björn, varg, järv och lo. För att få det hela överskådligt läggs alla beslut ut på Naturvårdsverkets hemsida.
I Norra rovdjursförvaltningsområdet (de fyra nordligaste länen) får man besluta om skyddsjakt på järv, björn och lo.
I Mellersta området får Dalarna och Gävleborg besluta om lo, björn och varg. Västra Götaland, Värmland och Örebro får bara besluta om varg och lo.
Slutligen har vi Stockholm, Uppsala och Västmanland (i mellersta området) och Södermanland, Kalmar och Blekinge (i södra området) som får besluta om enbart lo.

Länk till besluten
I övriga skyddsjaktsärenden som rör de fyra stora rovdjuren så är det som vanligt Naturvårdsverket som tar besluten. Mer information finns här:
www.naturvardsverket.se/jaktbeslut
Från den sidan kan man klicka sig vidare till vilka beslut som tagits i länen.