För och emot grisjakt från traktor

Det råder delade meningar i Östergötland om hur vildsvinsstammens tillväxt ska bromsas. Lokalradion i länet rapporterar om LRF-företrädare, som vill tillåta jakt från motordrivna fordon, och JRF-företrädare som fördömer förslaget

– Från vår sida säger vi att man måste nog vara beredd på att ge dispens för jakt från fordon, men självklart under tunga villkor. Många medlemmar säger att det skulle underlätta jakten, säger Peter Borring, ordförande i Lantbrukarnas Riksförbund i Östergötland till lokalradion.

Skott från traktor
En idé som dykt upp är att lantbrukare skulle få ha vapen med sig i traktorn och skjuta om de ser vildsvin.

– Det tycker jag kunde vara en rimlig lösning i många fall. Men vilka fordon det ska gälla måste länsstyrelsen styra upp på ett lämpligt sätt. Men att kunna bedriva skyddsjakt på åker och beten från sina lantbruksredskap vore en bra möjlighet, säger lantbrukaren Björn Pihl i Hulta Norrgård till P4 Östergötland.

Ordföranden i Jägarnas Riksförbund i länet, Peder Grankvist, köper inte förslaget om jakt från fordon. Han gillar inte tanken på ett laddat vapen i exempelvis en traktor.

Varnar för risker
– Det är precis som att jag skulle ha ett laddat vapen i bilen och åka runt med det på min jaktmark. Risken för olyckor är alldeles för stor. Ska du dessutom stanna traktorn och skjuta på vildsvin i växtligheten är det även stor risk för skadeskjutningar. Här måste man nog tänka om, säger Peder Grankvist till P4 Östergötland.

Han tror istället på förbättrat samarbete mellan jägare och lantbrukare. Grankvist efterlyser också att länsstyrelserna och EU ser till att drabbade odlare får full ersättning för skador.