Förbereder för vargvalpar till Dalarna

Under onsdagen ska viltförvaltningsdelegationen i Dalarna diskutera utplantering av vargvalpar. Den gamla planen, att placera djurparksvalpar i reviren Gimmen och Norn, är ändrad.

– Vi försöker märka så många tikar det går och sedan får länsstyrelsen fatta nytt beslut om vilka revir de anser är lämpliga för valputsättning, säger Helene Lindahl vid Naturvårdsverket.

Hon kommer själv att medverka vid viltförvaltningsdelegationens möte i Falun under onsdagen. Då går man igenom praktiskt hur arbetet ska gå till.

En stor osäkerhetsfaktor är snöläget. Det måste komma rejält med snö, uppemot 40 centimeter, för att märkningspatrullerna i helikoptrarna ska ha en reell chans att lyckas med uppdraget.

Märker så många tikar det går
Inför 2012 års valputsättningar var planen att märka bara tikarna i de revir som länsstyrelserna pekat ut som lämpliga för valputsättningar. I och med ett regleringsbrev från regeringen är det dock upphävt. Nu är planen att märka så många revirhävdande tikar man kan.

– Bland annat snödjup och terrängförhållanden kan göra att det inte går att märka tikar i vissa revir. Därför pekar vi inte ut några speciella revir. Istället får länsstyrelsen besluta vilka två av de märkta tikarna de anser mest lämpliga som mottagare av valpar. Det ska rapporteras till oss senast 15 april, säger Helene Lindahl.

Många obesvarade frågor
Många frågor är fortfarande obesvarade, exempelvis i vilken omfattning och hur länge revir med utplanterade valpar blir fredade.

En annan fråga är hur det blir med de vilda mottagartikarnas egna valpar. Kommer man att ta bort lika många valpar som man stoppar in?

– Det har vi inte tagit ställning till ännu. Men när tjänstemännen väl står där vid lyorna med vargvalparna ska det inte råda någon tvekan om hur de ska agera, säger Helene Lindahl.

Djurparksvalpar
Valparna kommer att tas från djurparker.

– De parker som är aktuella är Borås, Orsa, Järvzoo och Lycksele. Bland de kullar som föds måste vi hitta sådana som matchar på en vecka med de valpar som föds i de vilda reviren, säger Mats Ammundin vid Djurparksföreningen.

Kontroversiellt
Projeket är kontroversiellt, kanske framförallt i vargtäta Dalarna. Bland annat har Jägarnas Riksförbund protesterat mot valputsättning.

I morgon onsdag hålls även ett informationsmöte om varg i Grycksbo, som berörs av Gimmenreviret. Jakt & Jägare har talat med jägare som drar slutsatsen att mötet handlar om att förankra utsättning av vargvalpar, men det tillbakavisas av Henrik Thurfjell, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen Dalarna.

Förankringsmöten senare
– Det här är ett informationsmöte som vi tagit initiativ till med anledning av vargobservationer som människor ringt till oss om. Det är ett möte av samma karaktär som vi höll i Vad i Söderbärke när det fanns en närgången varg där. Processen att förankra utsättning valpar sker vid andra möten, säger Henrik Thurfjell.