Förbud mot björnjakt i Dala-reservat överklagas

Sex nya naturreservat, Gåstjärnskölen, Nordbläster och Ålderflot, Gessi, Skärmyren och Hartjärnsberget, har bildats i Dalarna. I tre av de nya reservaten har länsstyrelsen förbjudit björnjakt, medan de andra tre inte fått några begränsningar i jakten.

Per Ahlenbäck, ordförande i viltvårds- och älgskötselområdena i Venjan, tycker inte om beslutet. Han menar att den ringa björnjakt som bedrivs inte har någon påverkan på reservaten.

– Det är inte rimligt att förbjuda björnjakt i reservaten. Björnjakten bedrivs med löshund. Då är det omöjligt att fullständigt passa av vid gränsen till ett naturreservat eller att som enskild jägare gå runt reservatet i förhoppning om att hunden driver björnen genom reservatet, säger Per Ahlenbäck till Dalarnas Tidningar.

Har överklagat björnjaktsförbudet

Han anser också att det är orimligt att älgjägare som sitter på pass i reservaten inte har rätt att skjuta björn om det finns kvar på kvoten, samtidigt som jägare utanför reservatsgränsen får det. Nu har Per Ahlenbäck överklagat beslutet.

Jenny Sander, naturskyddshandläggare på länsstyrelsen, kommenterar att björnjakten är reglerad genom skyddsjaktsbestämmelser, men att överklagandet ändå är välkommet så att frågan får prövas av regeringen.

– Då är det är inte motiverat att tillåta björnjakt i de här reservaten. Vi har skickat överklagandet till miljödepartementet men vill yttra oss innan ett beslut fattas, säger Jenny Sander till Dalarnas Tidningar.

Jakt på älg och småvilt tillåtet

I reservaten kommer jakt på mink och vildsvin vara tillåtet med motiveringen att de inte naturligt ingår i den svenska faunan. Jakt på älg, hare, rådjur och räv blir också tillåten eftersom de är allmänt förekommande i skogslandskapen och har en stor betydelse för jakten. Skogsfågeljakt blir också tillåten då länsstyrelsen tror att skogsbruket påverkar dessa stammar mer än vad jakten gör.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...