Föreslår polisgrupp mot aktivister

John Pehrson (fp), riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson, har i en artikel i Nerikes Allehanda efterlyst en nationell polisenhet för att bekämpa eko-terrorism – alltså den form av djurrättsaktivism där extremister försöker driva igenom sin syn med våld.

Enligt John Pehrson (fp) finns det ett antal grupperingar i Sverige som med våld och andra ljusskygga metoder säger sig slåss för djurens rätt eller ekologin. Som exempel tar han bland annat upp organisationerna Djurrättsalliansen, Djurens Befrielsefron och Socialekologisk Aktion. Dessa grupper möter ett allt för svagt motstånd från polis och myndigheter, menar Pehrson.

En nationell enhet behövs”
”Polisen behöver tillskapa en nationell enhet för att bekämpa eko-terrorism, d v s den form av djurrättsaktivism där extremister med våld vill driva igenom sin syn på djurskydd. Idag har inte Rikskriminalpolisen eller Säkerhetspolisen tillräckligt fokus på de aktiva grupperingar som hotar och förstör livet för människor som råkar arbeta med t ex djur”, skriver John Pehrson i Nerikes Allehanda.
Att kämpa för djurens rätt är i sak rimligt, menar Pehrson, men att göra det med våld och utomparlamentariska metoder är en helt annan sak som allt oftare drabbar enskilda personer.
Använder nya metoder
”Denna form av aktivism, som i vissa sammanhang kallas eko-terrorism, är dock inte ny. Den bygger på en lång tradition av aktivism med extrema förtecken. Vad som däremot är nytt är de metoder som används. Grupperna har i högre grad blivit underjordiska och alltmer våldsamma.

Så kallad enfrågeterrorism, det vill säga terrorism som endast riktas mot en viss fråga, har blivit betydligt vanligare i EU enligt Europols senaste rapport om situationen och tendenserna vad gäller terrorism. Attacker i samband med djurrättsextremism har genomförts mot bland annat finansföretag, forskningsanläggningar, universitet och företag inom nanoteknik, läkemedel och livsmedel”, skriver John Pehrson.

Pehrson drar paralleller mellan våldsbejakande islamister, högerextremister och bland annat den norske massmördaren Breivik. Han menar att polis och myndigheter måste se de extrema organisationerna för vad de är och uppgradera sin syn på denna typ av brottslighet.