Björnar vill helst inte korsa vägar, konstaterar norska forskare.
Foto: Ron van Elst / Shutterstock.com Björnar vill helst inte korsa vägar, konstaterar norska forskare.

Forskare: Björnar vill inte korsa vägar

Att vägar kan förhindra olika djurs rörelser har länge varit känt. Man har trott det främst gäller mindre djur. Men också svenska brunbjörnar påverkas av när det finns en väg i naturen.

Det har forskare vid NMBU, Norges miljö- og biovitenskaplige universitet funnit, enligt siten forskning.no.
Forskaren Richard Bischof har undersökt spillning från brunbjörn. Han har tittat på björnarnas DNA. Därvid har han funnit att vägnätet begränsar björnens vilja att röra sig.
Bischof med flera forskare presenterar sina resultat i skriften Ecography. De har ritat in björnspillning på en karta. Sedan har man också ritat in vägnätet. Då har man funnit att tre fjärdedelar av björnarna helst inte söker sig in i ett annat område än hemområdet.
Richard Bischof tror detta på sikt påverkar hur olika björngrupper genetiskt utvecklar sig. Han menar också att de som jobbar ned viltförvaltningen måste vara medveten om vägnätets påverkan.