Foto: Mostphotos Forskarna vill få in material som samlats från och med i dag fram till det första snöfallet i höst eller i vinter beroende på geografi.

Forskare efterlyser älgspillning

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, vänder sig till allmänheten för att få in spillningsprover från älg. Forskningen syftar till att öka kunskaperna om djurens kost och undersöka i vilken mån bärris utgör viktig älgföda i hela landet.

Tidigare studier visar att bärris utgör huvudföda för älg och att god ristillgång kan mildra betesskadorna på tall. Men studier har bara gjorts på ett fåtal platser i landet, dessutom har mängden bärris minskat kraftigt under de senaste 50 åren beroende på tätare och mörkare skogar.

”Viktig födokälla”

– Våra studier är gjorda i områden i Västerbotten och Södermanland. Nu vill vi veta om bärriset är en viktig födokälla för älg i resten av landet, säger Robert Spitzer, forskare vid SLU.

Nu hoppas han att allmänheten ska bidra genom att samla och skicka in färsk älgspillning till SLU fram till det första snöfallet i höst eller vinter. Proverna kommer sedan att dna-analyseras i jakt på svar om vad älgarna ätit.

Så här gör du för att bidra till projektet.