De varghybrider som upptäckts i Sverige och Finland har avlivats så snabbt som möjligt. Enligt forskare som undersökt hela arvsmassan hos drygt 200 skandinaviska vargar finns det inte hybrider. Vargstammen härstammar från Finland och ryska Karelen. (Arkivbild)
Foto: Finska polisen De varghybrider som upptäckts i Sverige och Finland har avlivats så snabbt som möjligt. Enligt forskare som undersökt hela arvsmassan hos drygt 200 skandinaviska vargar finns det inte hybrider. Vargstammen härstammar från Finland och ryska Karelen. (Arkivbild)

Inga varghybrider i Skandinavien

Forskare har undersökt hela arvsmassan hos över 200 vargar

De vargar som finns i Skandinavien saknar inblandning av hundar, till skillnad från vargar nere i Europa. Härstamningen i Skandinavien är från Finland och Ryssland. Det är forskare vid Uppsala universitet som kartlagt arvsmassan från drygt 200 skandinaviska vargar.

– Vi kan se att de vargar som grundlade den skandinaviska vargstammen på 1980-talet är genetiskt lika vargar som finns i Finland och den ryska Karelen, säger Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet.
2019 publicerade samma forskargrupp en mer begränsad genetiskt studie som bara skärskådade arvslinjerna från hannar. Nu finns hela arvsmassan med.

Vargar rör sig även i östled
Forskarna har även sett att skandinaviska vargar utvandrat till Finland.
– Vi lär aldrig ha haft en särskild skandinavisk vargstam. I alla tider har nog vargar rört sig fram och tillbaka mellan den skandinaviska halvön och områden längre österut, kommenterar Hans Ellegren.
2017 hittades en kull med varghybrider i Södermanland efter att en vargtik parat sig med en tamhund. Hela flocken avlivades.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:

Har letat efter varghybrider
Forskarna har letat efter spår av varghybrider i den skandinaviska vargstammen.
”När arvsmassan hos skandinaviska och finska vargar jämfördes med ett 100-tal hundar av olika raser kunde forskarna dock inte finna några bevis för att korsningar mellan hund och varg har satt spår i vargstammens genetiska sammansättning. Åtminstone kunde inte några tecken ses på att sentida korsningar påverkat vargarna”, skrivs det i pressmeddelandet från Uppsala universitet.
Därmed ses vargarna i Skandinavien som ett undantag från vargstammarna i övrigt på många håll i världen, där det är vanligt med varghybrider sedan vargar parat sig med lösspringande hundar.