Svensk jägare på vargjakt i Ryssland. Begränsad jakt på varg i Sverige bidrar till att göra befolkningen mer positiv till varg, konstaterar två SLU-forskare. 
Foto: Robert Jidesjö Svensk jägare på vargjakt i Ryssland. Begränsad jakt på varg i Sverige bidrar till att göra befolkningen mer positiv till varg, konstaterar två SLU-forskare. 

Forskare: ”Vargjakt gör befolkningen positivare till varg”

– Vi bör kunna tillåta jakt på ett begränsat antal vargar varje år, där vargförekomsten tillåter det. Om framför allt lokalbefolkningen och jägarna ser vargen som ett värdefullt jaktbart vilt kommer inställningen till varg att bli positivare och dess symboliska status att minska. 
Den slutsatsen drar forskarna Göran Ericsson och Thomas A Heberlein. 

Det arbetar vid institutionen för vilt, fisk och miljö på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå. I en artikel i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Wildlife Biology redovisas deras resultat.
De har under flera år följt förändringar i människors inställning till varg, både i Sverige och internationellt.
Allmänhetens inställning till varg är positiv och stabil, såväl i Sverige som i andra länder, konstaterar forskarna.

Mer negativt på landsbygden
Men attityderna är inte så djupt förankrade. Därför kan inställningen till varg bli mer negativ.
– I synnerhet på landsbygden, i takt med att vargbeståndet fortsätter att öka, förklarar Göran Ericsson och Thomas A Heberlein
Framför allt jägarnas stöd till varg har minskat de senaste decennierna. År 1976 tyckte tre fjärdedelar av både jägarna och allmänheten att något borde göras för vargen. 60 procent av både grupperna sade sig aktivt stödja en återintroduktion av vargen.
I dag, när vargen återvänt, uppskattas vargen av bara 40 procent av jägargruppen, medan 61 procent av allmänheten är positiv. Inte mer än 40 procent av jägarna tycker att vargpopulationen borde öka, jämfört med 71 procent bland allmänheten.

Jägarna trodde på varg i fjällen
– Ett skäl till att stödet från jägarna har minskat så dramatiskt de senaste decennierna kan vara att svenskarna på 1970-talet utgick ifrån att vargförekomsten skulle öka i framför allt i nationalparkerna och i fjällvärlden, funderar forskarduon.
I stället är det söderut i landet, i skogar med mycket jakt på älg, som förekomsten av varg ökat särskilt kraftigt.
– Om jakt på varg ibland tillåts under kontrollerade former kan lokalbefolkningen och jägarna bli mer benägna att värna om djuret och se på det som ett värdefullt vilt, tror Göran Ericsson och Thomas A Heberlein.

Mer varginformation
– Med ökade kunskaper och mer information om varg kan inställningen till djuret förbli positiv, skriver forskarna. Ericsson och Heberlein tror att lösningen är program, som på olika sätt syftar till att öka stadsbornas kontakter med landsbygden.
– Det borde kunna leda till en ännu mera positiv inställning till stora rovdjur och naturen överhuvudtaget.