Forskare vill hävda vargens ekologiska roll

Sverige hyser världens minsta vargstam. Trots det har inställningen till varg hårdnat. Frågan är hur många vilda vargar Sverige ska ha. ”Vill vi bevara vargens ekologiska roll eller inte? undrar Roland Johansson, som bevakar rovdjursfrågor för TT.

Enligt Johanssons artikel belyses frågan bäst genom att jämföra vargtätheten i olika länder. Enligt den senaste beräkningen finns uppemot 180 vargar i Sverige. Det motsvarar 0,09 av hela världens vargpopulation.

Kanada har 55 000 vargar, vilket är världens största stam. Skulle Sverige vara lika vargtätt skulle vi ha cirka 2 300 vargar.

USA har 12 500 vargar, Spanien 2 000 och Italien 500. Det motsvarar tre till åtta gånger tätare vargstam än den svenska.

”Sällsynt hårt vargmotstånd i Sverige”

”Vargen är kontroversiell överallt där den finns. Men det går inte att komma ifrån att motståndet mot varg i Sverige är sällsynt hårt”, skriver Roland Johansson.

Den heta debatten handlar nästan bara om hur många vargar det ska få finnas i Sverige och vad som anses vara en livskraftig stam. Aspekten om vargen ekologiska och evolutionära roll i naturen glöms bort, enligt svenska vargforskare

I Nordamerika har studier visat att vargen har dramatiska effekter på sin omgivning.

Varg påverkar naturen i stort

Den styr storleken på stammarna av bytesdjur, vilket i sin tur påverkar växtligheten, och i förlängningen, många mindre arter, från skalbaggar till rävar och korpar.

Bytesdjuren har alltid påverkats evolutionärt av jakttrycket.

Om vargen ska bevaras, både på grund av att Sverige har ett formellt ansvar att skydda en hotad djurart och för att säkra dess ekologiska och evolutionära roll, är den svenska vargstammen i minsta laget, enligt forskare.

Henrik Andrén och Olof Liberg, vargforskare vid Grimsö forskningsstation, har nyligen skrivit en artikel i den vetenskapliga tidskriften Science, där de menar att vargens ekologiska roll borde tas med när bevarandeplaner görs upp.

– Handlar det bara om att bevara arten i sig, kunde vi nöja oss med genbanker, säger Henrik Andrén till TT.

Varg sållar bort de svaga

Forskarna menar att vargarna sållar bort andra bytesdjur än jägarna. Älgarna hade knappast varit så stridbara och rådjuren så kvicka, om inte vargarna ständigt sållat bort individer som inte hållit måttet

I delar av Värmland och Dalarna har vargen börjat spela den roll den gjort förr. Vägen är dock lång tills vargen har samma inflytande på älgstammen som den har i Ryssland. Där fäller vargen 140 000 älgar varje år, medan jägarna fäller 40 000.

Forskarna menar att det är viktigt att diskutera vargens ekologiska roll. Att höja ambitionsnivån i Sverige kan dock bli svårt, tror de. Olof Liberg anser att motståndet mot varg beror just på vargens ekologiska roll.

”Varg gör älgstammen bättre”

Jägaren och naturmänniskan Inge Lund i Munkedal, håller med forskarnas åsikter om att den svenska vargstammen behöver ökas. Han anser att älgstammen förädlas eftersom vargarna tar de svaga djuren först.

– Det är de vinnande, starkaste tjurarna som gör älgkorna dräktiga och på så vis avlar fram den bästa avkomman. Det gynnar både älgen själv och vargstammen, säger Inge Lund till Sveriges Radio P4 Väst.