Allmän jakt på kronhjort föreslås av flera remissinstanser.
Foto: Jägarnas Riksförbund Allmän jakt på kronhjort föreslås av flera remissinstanser.

Förslag om kronhjortsförvaltning sågas

Naturvårdsverket föreslår en förvaltning av kronhjort inom motsvarande system som älgen. Nu får förslaget kritik från flera remissinstanser. Både Jägarnas Riksförbund (JRF) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tillsammans med flertalet skogsägarföreningar föreslår istället allmän jakt på hind och kalv.

Fakta

Artdatabanken bedömer att den kronhjort som i dag finns i delar av Skåne är den enda som tillhör den ursprungliga svenska underart av kronhjort som bedöms vara skyddsvärd. Övriga kronhjortar i resten av landet är illegalt utsläppta eller rymda från hägn.

Andelen kronhjortar ökar i Sverige vilket även medför en förhöjd skadebild inom både skogs- och jordbruket. Skadorna behöver regleras men det saknas en helhetssyn och styrning på kronhjortsförvaltningen vilket försvårar möjligheten att förvalta stammen och kontrollera tillväxten. Naturvårdsverket har följaktligen föreslagit i en skrivelse att kronhjorten så långt som möjligt ska förvaltas som älgen i en gemensam klövviltsförvaltning, inom kronhjortsskötselområden och med licensjakt.

Byråkratisk förvaltning
Både JRF och LRF tillsammans med skogsägarföreningarna Norra Skogsägarna, Norrskog och Mellanskog kritiserar Naturvårdsverkets förslag och menar att förslaget är alldeles för byråkratiskt och dyrt. JRF föreslår istället att i de områden där älgjakten startar i september, där ska allmän jakt genomföras på kronhjort och i Skåne ska nuvarande förvaltningssystem behållas. I resten av landet föreslås allmän jakt på hind och kalv mellan 16 augusti och 31 januari. Jakt på handjur, som av många ses som ”helig”, föreslås få ske endast i kronhjortsskötselområden (KSO).

Ska gälla hela landet
LRF vill att allmän jakt på hind och kalv samt skyddsjakt årskalv ska gälla i hela landet utan undantag. Den allmänna jakten ska vara ett komplement till jakt inom KSO föreslår LRF. 
– Jägarnas Riksförbund vill i grunden införa allmän jakt på kronhjort. Vi tycker inte att det finns någon anledning till att lägga ner en massa administrativa kostnader på en viltart som historiskt inte hör hemma i större delen av landet, säger Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på JRF. 

Lättare att få till stånd skyddsjakt
JRF har även, tillsammans med LRF, Sveriges Jordägareförbund och flera skogsägarförbund, föreslagit att skyddsjakt på enskildas initiativ ska införas på hind och årskalv av både kron- och dovhjort mellan 1 juli till 15 april för att förhindra skada på gröda, foder och barrskog.