Foto: Mostphotos De väldiga visenterna har inte vandrat fritt i Sverige på 1 000 år, nu planeras för ett återinförande.

Förstudie inför återinförande av svenska visenter klar

Det behövs mer kunskap innan visenter kan återintroduceras i Sverige. Rent biologiskt passar de i det Mellansvenska landskapet, men de juridiska och sociologiska problemen är stora.

Jakt & Jägare har vid flera tillfällen rapporterat om planerna på att återintroducera visenter i Sverige. I dagsläget lever arten vilt i bland annat Polen och Rumänien och skyddas av EU:s art- och habitatdirektiv.

Norr om Västerås

Bakom planerna står Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och stiftelsen Skogssällskapet. Det är på den sist nämnda organisationens marker norr om Västerås som de första försöken genomförs.

Planerna har mött häftig kritik och under Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, årsstämma förra året formulerades ett stämmouttalande som innebär att förbundet säger nej till frilevande visent.

Djurens behov

Nu har en förstudie genomförts av SLU på Skogssällskapets uppdrag. I den har man bland annat studerat de veterinärmedicinska aspekterna, analyserat visentens behov av habitat och kartlagt vilka effekter djuren har haft på människa och samhälle i de länder där visenten har återintroducerats.

Resultatet visar att de stora djuren rent biologiskt skulle fungera i det Mellansvenska landskap där återintroducering planeras.

Ytterligare studier

Men vad som beskrivs som ”juridiska och sociologiska oklarheter” har visat sig vara omfattande och SLU rekommenderar därför ytterligare studier i ämnet.

Så här sammanfattar Carl-Gustaf Thulin, den forskare vid SLU som har lett projektet, läget:

– Svanå i Västmanland, som förstudien använt som exempel på etableringsplats, har visat sig vara väl vald utifrån visenternas behov. Däremot har juridiken visat sig vara komplicerad, och vi behöver både lära oss mer om vad ett eventuellt införande skulle kunna få för juridiska konsekvenser och fördjupa oss i de sociologiska och lokala aspekterna.