Foto: Mostphotos Visenten är släkt med den amerikanska bisonoxen, dock mindre i storlek.

SLU planerar för frilevande visent i Sverige

Visenter kan inom kort vandra i svenska skogar. De första markerna där arten ska provas är 1 100 hektar stora och ligger norr om Västerås.

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och stiftelsen Skogssällskapet har beslutat att genomföra en förstudie angående förutsättningarna att sätta ut visenter i svenska skogar.

Levde i Tiveden

Arten dog ut i Sverige under 1 000-talet, då den levde i de sydliga landskapen upp till Tiveden och Kolmården.

Projektet ska genomföras på den 1 100 hektar stora skogsfastigheten Svanå norr om Västerås som ägs av Skogssällskapet. Platsen ligger i närheten av visenternas ursprungliga utbredningsområde och är belägen långt från högtrafikerade vägar.

– Skogssällskapet vill uppmuntra till en varierad skogsskötsel och förvaltning av den svenska skogen, och stora gräsätare som visenter skulle kunna bidra till ökad biologisk mångfald. Nu vill vi undersöka om visenterna kan samexistera med natur, allmänhet och markägare, kommenterar Harald Nylinder, affärsområdeschef på Skogssällskapet i ett pressmeddelande.

Fylla funktion

Förhoppningen är bland annat att visenterna ska komma att fylla den funktion som skogsbetande kor hade fram till mitten av förra seklet då de snabbt blev färre.

– I dag har vi problem med igenväxning eftersom de stora gräsätarna saknas i skogslandskapet. Visenten är Europas bisonoxe. De är stora gräsätare som funnits i Sverige längre tillbaka i tiden och som skulle kunna göra stor nytta för naturvården, berättar Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Studien påbörjas i vår och ska slutföras under 2023. Efter det kan en ansökan till Naturvårdsverket om att får återintroducera frilevande visenter lämnas in.

Stora skador

Också på andra platser i Europa diskuteras en inplantering av visent, vilket Jakt & Jägare har skrivit om.

Kritiker menar att problemet är att arten kan orsaka stora skador i trädgårdar och för jordbruket, skador som påminner om de som vildsvinen ställer till med.