Foto: Mostphotos En som upprörs av den inställda skyddsjakten på gås är centerledaren Muharrem Demirok som skriver på X: ”När Putin står vid vår tröskel så kanske Försvarsmaktens behov skulle gå före fyrkantig byråkrati. Det här är ytterligare ett exempel i raden där länsstyrelsen och andra lokala bestämmelser försvårar för Försvarsmaktens verksamhet. Fullständig tankevurpa”.

Försvarsmakten får nej till skyddsjakt på gäss

30 gäss orsakar säkerhetsproblem och sanitära olägenheter för amfibieregementet i Göteborg. Men länsstyrelsen håller inte med om problembeskrivningen och säger nej till skyddsjakt.

Det är Älvsborgs amfibieregemente som kämpar med grågäss, kanadagäss och vitkindade gäss som lämnar ”en ansenlig mängd avföring”, rapporterar Aftonbladet.

Risk för skada

Enligt Försvarsmakten är problematiken mångfacetterad. Dels menar man att det finns en risk för att personalen kan få i sig avföring vid fysisk aktivitet på regementets gräsmattor, dels stör nedsmutsningen militära ceremonier då deltagarna riskerar att halka och skada sig.

I sin skyddsjaktsansökan beskriver Försvarsmakten att man har försökt att skrämma fåglarna genom att springa efter dem och samtidigt frambringa ljud. Men dessvärre ”ignorerar de alla skrämselförsök”.

Nej till jakt

Men länsstyrelsen i Västra Götalands län delar inte militärernas oro och säger nej till skyddsjakt med hänvisning till att gässens avföring inte utgör en risk för allmän hälsa och säkerhet.