Fortsatt björnjakt i Jämtland

På grund av att en påskjuten björn efter skottplats- och eftersöksbesiktning konstaterats vara oskadad, pålyser länsstyrelsen i Jämtland björnjakten igen i det södra området, det vill säga söder om E14.

Detta innebär att det återstår en björn att skjuta av den totala kvoten på 90 björnar.
Björnjakten avlystes i hela länet söndagen den 11 september efter att 90 björnar fällts eller påskjutits i länet. Dessa var fördelade på 45 björnar i respektive jaktområde, norr och söder om E14.
Efter avlysningen har dock en av de påskjutna björnarna konstaterats vara oskadad och den ska därför inte avräknas från kvoten.

Undersökning av skottplatsen
– Då vi gör skottplats- och eftersöksbesiktningar på alla påskjutna björnar kan det ju hända att en björn blir friskförklarad efter besiktning och då ska den inte räknas av från kvoten, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på länsstyrelsen.
– Det kan exempelvis vara så att det avlossats ett skott som man vid besiktning hittar i ett träd eller i marken. Finns det inga andra tecken på att björnen är träffad kan länsstyrelsen friskförklara björnen. Det är en bom helt enkelt. Därför fortsätter jakten tills kvoten är fylld, tillägger han. Björnjakten pågår till och med den 15 oktober, eller till den tidpunkt då den återstående björnen fällts.