Skyddsjakten fortsätter i Östergötland. Långbogenreviret ska decimeras med en individ.
Foto: Melissa Schalke/Mostphotos Skyddsjakten fortsätter i Östergötland. Långbogenreviret ska decimeras med en individ.

Fortsatt vargjakt i Östergötland

Skyddsjakten på en varg i Långbogenreviret fortsätter. Flera observationer har gjorts, men ännu har ingen varg avlivats.

Före etableringen av Långbogenreviret har det varit enstaka strövargar som stått för angreppen på tamboskap i länet. Det skedde till exempel i Vikbolandet 2011 då en ensam varg dödade flera får. Efter den händelsen gjorde länsstyrelsens besiktningsman ett uttalande i Folkbladet; ”I Östergötland får man nog räkna med att vargarna blir vanligare”. Det stämmer väl med dagens situation.
Exakt hur många vargar som för dagen finns i Långbogenreviret är oklart.

Flockangrepp
– Vid det senaste angreppet är det inte en enskild individ som varit framme utan en flock. Det är en ny företeelse för oss i Östergötland att ha skyddsjakt efter varg inom ett etablerat revir, kommenterar jaktledaren.
– Vi bildade en ny organisation för skyddsjakt i länet för tre år sedan, men då handlade det enbart om lodjur, berättar jaktledaren och tillägger att han har åtta ”underjaktledare” som snabbt kan kalla in mellan fem och tio lokala jägare om det behövs.

Flera observationer
– Under uppbyggnaden av organisationen, som i grunden bygger på befintliga jaktvårdsområden, har vi haft en del utbildningar, skytteträffar och liknande. Jag vet några län som har liknande upplägg, men jag tror inte det är så vanligt, säger jaktledaren.
Han vill inte avslöja vad som sker för stunden gällande den aktuella skyddsjakten men säger att flera observationer har gjorts och att förutsättningarna för ett lyckat resultat ses som goda. Skyddsjakten får pågå juni månad ut.