Förvirring om vargflytt till Gävleborg

Det råder stor förvirring om vad länsstyrelsen i Gävleborg yttrat när det gäller förslag på platser för utsättning av importerade vargar. Dagbladet i Sundsvall skriver att 20 vargar ska placeras väster om Hassela samtidigt som grunden för de föreslagna platserna ryckts undan av regeringen.

Många läsare av Dagbladet i Sundsvall satt nog morgonkaffet i vrångstrupen när de onsdagen den 8 november läste att ”Länsstyrelsen i Gävleborg vill placera ut högst 20 vargar i ett område väster om Hassela, endast tre mil från Stöde.”
Jakt & Jägare ringde rovdjurshandläggare Sofia Ageheim vid länsstyrelsen Gävleborg för att få veta vad som gäller.

”20 vargar gäller hela landet”
– 20 vargar? Det måste vara ett missförstånd. Det är vad man planerat för hela landet och inte på en plats, säger hon om tidningsuppgifterna från Sundsvall.
• Hur är det då med de utpekade platserna i Gävleborg. Finns det några?
– Vi har pekat ut en plats väster om Hassela och en norr om Hedesunda, svarar Sofia Ageheim.
• Men i länsstyrelsen beslut står det under ”Förutsättningen för flytt av vargar till Gävleborgs län: ”Riksdagsbeslutet om ett maxtak ska gälla” Maxtaket upphävde ju regeringen i augusti. Då finns det i praktiken inga platser för utsättning av varg i Gävleborg, eftersom de två platser ni föreslagit förutsätter att maxtaket finns kvar.
– Ja så kan man tolka det. Men det är något regeringen får tolka. Politiken ändrades ju under resans gång, kommenterar Sofia Ageheim.
Hur kunde det då bli så här Gävleborg?
I våras, när länsstyrelsen skulle ta fram förslag på utsättningsplatser, tillsattes en arbetsgrupp som arbetade med frågan. Arbetsgruppen satte upp förutsättningarna och förslagen gick sedan ut på remiss.

Enades om två förslag
Efter remissrundan kunde sedan viltförvaltningsdelegationen enas om två förslag under de givna förutsättningarna.
Men under tiden hade regeringen ändrat förutsättningarna då maxtaket togs bort samtidigt som licensjakten på varg stoppades. Trots att förutsättningarna alltså ändrats tog viltförvaltningsdelegationen förslaget den 18 oktober.
Frågan är nu hur beslutet i Gävleborg ska tolkas då regeringen ryckt undan förutsättningarna för de förslag länsstyrelsen lämnat.