Riksdagsledamot Lars Beckman (M) undrar vilka initiativ som landsbygdsminister Jennie Nilsson tänker vidta så att länsstyrelsen kan bevilja skyddsjakt på skarv.
Foto: Johan Bjurer/Mostphotos Riksdagsledamot Lars Beckman (M) undrar vilka initiativ som landsbygdsminister Jennie Nilsson tänker vidta så att länsstyrelsen kan bevilja skyddsjakt på skarv.

Frågar ministern om skarvjakt

”Vilka initiativ avser statsrådet att vidta så att våra myndigheter kan bevilja skyddsjakt på skarv?” Frågan ställs av riksdagsledamot Lars Beckman (M) till landsbygdsministern sedan länsstyrelsen har avslagit Hudiksvalls kommuns ansökan om skyddsjakt på skarv.

En skarvkoloni har under de senaste åren etablerat sig på den lilla ön Kastellholmen som ligger precis utanför Hudiksvalls hamn. Det har lett till att många kommuninvånare är roliga för att allt växtliv på ön ska dö ut.
För några veckor sedan ansökte Hudiksvalls kommun om i första hand skyddsjakt på 50 skarvar, men också om att få pricka 100 ägg och skrämma skarvarna på Kastellholmen. Skälen som angavs i ansökan var att skydda både ön och fisket i havsfjärden.

Nej till skyddsjakt
I måndags fattade Länsstyrelsen Gävleborg sitt beslut. Beskedet till Hudiksvalls kommun blev: Nej.
Länsstyrelsen bedömer att den förlorade växtligheten på Kastellholmen, samt dofterna och ljuden som skarvarna sprider inte kan klassas som ett allt överskuggande allmänintresse i den bemärkelse som åsyftas i 23 a § jaktförordningen. Inte heller bedömer länsstyrelsen att det finns någon risk för allvarlig skada på fiskpopulationer eller fiske.
På sin hemsida skriver länsstyrelsen bland annat:
”Länsstyrelsen har förståelse för att invånarna upplever skarvförekomsten på Kastellholmen som ett problem. Bedömningen av ansökan är gjord utifrån länsstyrelsens uppdrag som innebär att följa gällande lagstiftning.”

Skriftlig fråga till ministern
Med anledning av den formuleringen har moderata riksdagsledamoten Lars Beckman från Gävleborg i dag, torsdag, passat på att ställa en skriftlig fråga till landsbygdsminister Jennie Nilsson:
Frågan lyder:
”Vilka initiativ avser statsrådet att vidta så att våra myndigheter kan bevilja skyddsjakt på skarv?”
Frågan ska besvaras skriftligt av ministern senast den 22 maj.

Ny ansökan ska göras
Hudiksvall kommun har meddelat att man kommer att göra en ny skyddsjaktsansökan.
– I vår tidigare ansökan var vi mest inne på att skarvarnas etablering är oestetisk och tryckte på närheten till staden, nu ser vi mer på den ekonomiska skadan, säger Jonas Jonsson, ingenjör på mark- och exploateringsenheten i Hudiksvalls kommun, till SVT Nyheter.