Länsstyrelsen i Östergötland vill att jakten på älgkalvar släpps fri i länet, så att så många kalvar som möjligt skjuts under älgjakten. Det är foderbrist efter den rekordheta sommaren och de kalvar som fötts har fått en för dålig start för klara vintern, anser myndigheten.
Foto: Mostphotos Länsstyrelsen i Östergötland vill att jakten på älgkalvar släpps fri i länet, så att så många kalvar som möjligt skjuts under älgjakten. Det är foderbrist efter den rekordheta sommaren och de kalvar som fötts har fått en för dålig start för klara vintern, anser myndigheten.

Fri jakt på älgkalv i Östergötland

Den rekordheta sommaren gör att länsstyrelsen i Östergötland vill ha helt fri kalvjakt när älgjakten startar i oktober. Samtliga älgkalvar som kan fällas bör skjutas, meddelar länsstyrelsen. ”Med andra ord bör eventuella regler inom älgskötselområden gällande avskjutning på älgkalv helt tas bort”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Även när det gäller övriga licensområden ska regler om begränsad kalvjakt slopas, anser myndigheten.
Bakgrunden är den varma sommaren som har påverkat klövviltstammarna negativt. Under våren och sommaren har fodertillgångarna för älgstammen varit bristfällig och av sämre kvalitet än vanligt, konstaterar länsstyrelsen. Därför förväntas kalvarna vara färre och väga mindre eftersom de inte har fått tillräcklig näring av kon, varken innan eller efter födseln.

”Kämpar för att återhämta sig”
– Under sommaren och hösten ska älgarna äta upp sig inför vintern. Men många av älgarna, framför allt kor med kalvar, kämpar förmodligen med att återhämta sig efter den varma och tuffa sommaren, säger Emil Brangenfeldt, vilthandläggare på länsstyrelsen Östergötland.
Länet har under många år haft ökande klövviltspopulationer. Det har orsakat en ohållbar konkurrens om fodret där älgen nästan alltid blir den största förloraren. I vinter spås tillgångarna på bärris, som är en basföda för älgen, vara mindre än vanligt. Det kan påverka konditionen på djuren än mer negativt. Mest utsatta är älgkalvarna, påpekar länsstyrelsen.

Ger sämre älgstam på sikt
Effekterna av den senare sommaren förväntas även påverka kommande års reproduktion. Året efter den varma sommaren 1992 var exempelvis reproduktionen 35 procent lägre än normalt i de områden som drabbades av värmeböljan. Bland yngre kor var reproduktionen ännu lägre.
– Älgkorna är helt enkelt i för dålig kondition för att gå i brunst efter en torr sommar, speciellt om de fött upp kalvar. Det får följder året efter med utebliven avkomma. Älgkalvar med en dålig start kommer heller inte att bidra till förvaltningen av en kvalitativ älgstam, kommenterar Emil Brangenfeldt.
Eftersom klövviltsarterna i länet ligger på för höga nivåer sett till foderresurserna måste ett gemensamt krafttag tas under höstens jakter för att anpassa stammarna till rådande förutsättningar, anser länsstyrelsen.

Blir för tufft i vinter
– Det är viktigt både ur ett förvaltningsperspektiv och ett etiskt perspektiv, tycker Emil Brangenfeldt.
– Risken finns att älgkalvar och andra svaga individer inom klövvilt går in i vintern med dåliga förutsättningar om det blir tufft med till exempel skare, tillägger han.
Förutom att samtliga älgkalvar som kan fällas skjuts rekommenderar länsstyrelsen även att fälls lika många övriga älgar som angetts i planerna. Könskvoten på vuxna älgar ska fortsatt vara enligt beslutade skötselplaner.
Även övriga klövviltsstammar bör anpassas efter fodertillgång och konkurrenssituation.

Avstämning i oktober-november
Vid månadsskiftet oktober-november ska älgförvaltningsgrupperna samlas för ett avstämningsmöte och utvärdera situationen inför vintern.
– Vi bedömer att effekten av denna sommar kommer att märkas och påverka klövviltstammarna under ett par år framöver. Hur stora och hur långtgående effekterna blir återstår att se. Men med den forskning och erfarenhet som finns kring liknande år är vi övertygade om att vi kan minska effekten genom att gemensamt ta ansvar för förvaltningen av länets klövviltstammar, sammanfattar Emil Brangenfeldt i pressmeddelandet.

Brist på ensilage
Den heta sommaren gör att det är stor brist på ensilage, som annars används vid stödutfodring för dov- och kronvilt på vintern. Då kommer hjortarna att ta mer av det naturliga foderutbudet och konkurrera ut älgar och rådjur som är mer begränsade i vad de betar, påpekar länsstyrelsen.