Efter friande i tingsrätten och fällande i hovrätten frias Göran Gunnarsson i Högsta domstolen för att ha fångat vildsvinskultingar i fälla.
Foto: Torsten Lorenz / Shutterstock.com Efter friande i tingsrätten och fällande i hovrätten frias Göran Gunnarsson i Högsta domstolen för att ha fångat vildsvinskultingar i fälla.

Frias för kultingar i fälla

I augusti 2013 gick fem vildsvinskultingar in i en fälla som ställts upp för att fånga grävlingar. Fällans ägare friades för jaktbrott i tingsrätten men dömdes i hovrätten. Nu har Högsta domstolen åter friat honom, skriver Helsingborgs Dagblad.

Det var Göran Gunnarsson i Skånes Fagerhult som först köpt fällan för att fånga vildsvin i. Men strax därefter förbjöd Naturvårdsverket den typen av fälla för vildsvin, så Göran Gunnarsson bestämde sig för att använda den till att fånga grävlingar i istället. Förbudet hade inte vunnit laga kraft ännu, men skulle börja gälla omgående.
I augusti 2013 stod fällan på hans mark och fem vildsvinskultingar hade gått in i den. Göran Gunnarsson avlivade dem, varpå han åtalades för jaktbrott och fällan beslagtogs.
Tingsrätten friade honom, eftersom de ansåg att de inte kunde bevisas att han använt fällan i syfte att fånga vildsvin. Det var inte heller klarlagt om kultingarna betett sig onormalt när de gick in i fällan. Jakt & Jägare skrev om det här.

Fälldes i hovrätten
Domen överklagades till hovrätten som i stället fällde Göran Gunnarsson. De ansåg att han handlat oaktsamt, eftersom fällan stod på en plats där det var känt att det fanns vildsvin och för att han inte vidtagit åtgärder för att förhindra att vildsvin gick in i den.
Någon månad senare togs Naturvårdsverkets beslut om förbud att använda fällan för vildsvinsfångst bort.

Friades av Högsta domstolen
Göran Gunnarsson och hustrun Sigbritt överklagade då hovrättens dom till Högsta domstolen, helt på egen hand.
– Jag har fått lite hjälp med juridiska termer, men annars är det jag som skrivit det mesta, säger Sigbritt Gunnarsson till Helsingborgs Dagblad.
Högsta domstolen går på linjen att Naturvårdsverkets förbud mot fällan inte vunnit laga kraft och väljer därför att fria Göran Gunnarsson.
– Det har tagit mig tre och ett halvt år och jag har vetat hela tiden att jag inte gjort fel, säger Göran Gunnarsson till Helsingborgs Dagblad.